“เพื่อไทย” สนับสนุนให้ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นในเวทีนานาชาติ

(13 พ.ย. 62) น.ส.ธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ รองโฆษกพรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 พ.ย.ที่ผ่านมา นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย น.ส.สรัสนันท์ อรรณนพพร รองโฆษกพรรค ได้รับเชิญจากนาง Satu Suikkari-Kleven เอกอัครราชทูตประเทศฟินแลนด์ประจำประเทศไทยเข้าร่วมสัมมนาและอภิปรายหัวข้อ “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้หญิง” และมีเอกอัครราชทูตจากประเทศต่างๆ ตัวแทนจาก UN Women สถาบันพระปกเกล้า และนักการเมืองหญิงจากพรรคการเมืองต่างๆ ณ บ้านพักของเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย
   
น.ส.ธิดารัตน์ กล่าวว่า ภายในงานพบสถิติที่น่าสนใจเรื่องจำนวนนักการเมืองหญิงในฟินแลนด์ โดยในปี 2562 มีนักการเมืองหญิงในฟินแลนด์กว่า 40% หรือจำนวน 1,036 คน ในการลงสมัครเลือกตั้งครั้งล่าสุด ในสหภาพยุโรปเองก็มีอัตราส่วนของนักการเมืองหญิงสูงถึง 40% เช่นกัน ส่วนประเทศไทยมีสัดส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นผู้หญิงที่เข้าไปนั่งในสภารวม 78 คน จาก 498 คน คิดเป็น 15.8% และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่ออยู่ที่ 25 คน จาก 149 คน หรือ 17% ซึ่งมากกว่าในช่วงรัฐบาลชุดที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ประมาณ 5%

น.ส.ธิดารัตน์ กล่าวอีกว่า ในการเสวนานางลดาวัลลิ์ได้เสนอว่าการที่จะส่งเสริมให้ผู้หญิงสามารถเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นนั้น ต้องได้รับการสนับสนุนจากองค์การต่างๆ ในการช่วยพัฒนาความสามารถของผู้หญิง รวมถึงครอบครัว สื่อมวลชน และสังคมต้องยอมรับและช่วยผลักดัน และเสนอเส้นทางลัดในการสร้างความเปลี่ยนแปลงคือการให้มีผู้หญิงเข้าไปนั่งในกรรมการบริหารพรรคมากขึ้นดังเช่นที่พรรคเพื่อไทยทำ และให้มีผู้หญิงเข้าไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสำคัญ เช่น รองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลด้านสังคม กระทรวงมหาดไทย และให้ผู้หญิงเป็นผู้บริหารในส่วนราชการมากขึ้น

“พรรคเพื่อไทยเองได้ให้การสนับสนุนให้ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองสม่ำเสมออยู่แล้ว ซึ่งจะเห็นได้จากการริเริ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การสนับสนุนให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย และการที่มีประธานยุทธศาสตร์พรรคเป็นผู้หญิง คือ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์” น.ส.ธิดารัตน์ กล่าว