“ธิดารัตน์” แนะ “ประยุทธ์” เปิด Google ศึกษาข้อมูลดีๆ ก่อนพูด ชี้ ให้เด็กดื่มนมวัวสดๆ เสี่ยงติดเชื้อทางเดินอาหาร

(14 พ.ย. 62) น.ส.ธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ รองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่พูดแนะนำว่าต่อไปให้รีดนมวัวให้เด็กดื่มเลยนั้น พูดโดยไม่มีความเข้าใจในกระบวนการผลิตนมวัวที่จะต้องมีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ในนมวัวสดที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อหรือความร้อนใดๆ จะมีเชื้อโรคแคมไฟโลแบคเตอร์ ลิสเตอเรีย อีโคไลชนิดที่สร้างสารพิษได้ และเชื้อโรคอื่นๆ ซึ่งก่อให้เกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร ดังนั้น จึงไม่แนะนำให้บริโภคนมวัวแบบสดจากเต้า 

     

น.ส.ธิดารัตน์ กล่าวอีกว่า ตัวอย่างการดื่มนมวัวสดโดยไม่ผ่านการพาสเจอร์ไรซ์ในประเทศนิวซีแลนด์ พบว่าในปี 2557 มีผู้ติดเชื้อจากการกินนมสดจากเต้า 41 คน ซึ่งมี 9 คน เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี แล้วผู้ป่วย 2 คน มีอาการร้ายแรงถึงขั้นไตวาย ต่อมาในปี 2558 ก็มีรายงานของผู้ป่วยจากการดื่มนมสดจากเต้าอีก 13 คน ดังนั้น ประเทศต่างๆ ทั่วโลกรวมถึงไทยเองก็ไม่เคยให้ประชาชนบริโภคนมที่ไม่ผ่านการพาสเจอร์ไรซ์ 

     

น.ส.ธิดารัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันนมโรงเรียนน่าจะมีเพียงพอแล้ว แต่อยู่ที่การควบคุมคุณภาพมาตรฐานอย่างเคร่งครัด และรัฐบาลควรใส่ใจทั้งในเรื่องคุณภาพอาหารและนมที่ให้เด็กบริโภคในโรงเรียน รวมถึงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ถูกจุด ทั้งนี้ท่านต้องไปช่วยลดต้นทุนของเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวที่ประสบปัญหา อาหารวัวราคาแพงและขาดพื้นที่ปลูกหญ้าเนเปีย รวมทั้งขาดแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเข้าสู่แปลงหญ้าอีกด้วย

“ทางที่ดี ท่านควรศึกษาข้อมูลจากการอ่านบทวิจัยต่างๆใน Google ทั้งในไทยและต่างประเทศ ก็มีเขียนอยู่มากมาย รวมทั้งช่วยจัดสรรงบประมาณส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้ได้มาตรฐาน ป้องกันไม่ให้ผู้ใดโกงและแสวงหาผลประโยชน์  เพื่อดูแลคุณภาพอาหารที่เด็กบริโภคในโรงเรียน ดีกว่าแนะนำโดยไม่มีข้อมูล” น.ส.ธิดารัตน์ กล่าว