“นพดล” ชี้ กระดุมเม็ดแรกที่ต้องกลัดให้ถูกคือทำให้การเลือกตั้งเสรี เป็นธรรม ไม่ซับซ้อน สะท้อนเสียงประชาชน

(17 พ.ย. 62) นายนพดล ปัทมะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการตั้ง กมธ.แก้รัฐธรรมนูญ ว่าคณะ กมธ. คงจะไปศึกษาในประเด็นต่างๆ ภายในกรอบอำนาจ ส่วนตนเห็นว่าประเด็นที่ควรศึกษาหาแนวทางแก้ไขอันดับแรกหรือกระดุมเม็ดแรกที่ต้องกลัดให้ถูกคือหาวิธีทำให้การเลือกตั้งเสรี เป็นธรรม ไม่ซับซ้อน และสะท้อนเจตจำนงของประชาชนอย่างแท้จริง ตนเห็นว่าการเลือกตั้งต้องไม่ยุ่งยากในการคำนวณที่นั่ง ส.ส. และต้องไม่นำไปสู่ความไม่แน่นอนในการคำนวณที่นั่ง ส.ส. ในสภาหากมีการเลือกตั้งซ่อมตามมา ดังนั้น กมธ. ต้องไปศึกษาว่าเราเอาแนวคิดระบบเลือกตั้งที่ใช้อยู่มาจากไหน และเอามาหมดหรือไม่ ยังมีประเทศใดในโลกใช้วิธีนี้อยู่หรือไม่ และ กมธ. จะหาวิธีทำให้การเลือกตั้งดียิ่งขึ้นได้อย่างไร ตนยังไม่เคยเห็นระบบเลือกตั้งในประเทศใดที่ทำให้มีพรรคขนาดเล็กเต็มไปหมดในสภา ซึ่งจะทำให้ฝ่ายบริหารไม่มีเสถียรภาพ นำไปสู่รัฐบาลผสมหลายพรรคจนขาดเอกภาพและไม่สามารถผลักดันนโยบายที่หาเสียงไว้ในช่วงเลือกตั้งได้อย่างเต็มที่

“ในขณะนี้ เชื่อว่าภาคส่วนต่างๆตระหนักในผลของกติกาการเลือกตั้ง และคงไม่เกินความสามารถของ กมธ. ที่จะหาทางแก้ไขปรับปรุงในเรื่องนี้ ถ้ากลัดกระดุมเม็ดแรกถูกต้อง เม็ดต่อไปก็จะถูกต้อง” นายนพดล กล่าว