ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ขอเชิญสมาชิกพรรคเพื่อไทยเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7