“ภูมิธรรม” ให้กำลังใจ “ธนาธร” ย้ำความสัมพันธ์ 7 พรรคยังทำงานร่วมกันเหมือนเดิม

(21 พ.ย. 62) นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า หลังจากทราบมติของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งวินิจฉัยให้คุณธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ พ้นจากการเป็น ส.ส.

ผมมีโอกาสเจอ อ.ปิยบุตร แสงกนกกุล ที่สภาฯได้จับมือและให้กำลังใจเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่

สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างน้อยก็ชี้ให้เห็นว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีกลไกและรายละเอียดที่แตกต่างไปจากรัฐธรรมนูญเดิมๆที่ผ่านมา และคำตัดสินจะถูกทำให้เป็นบรรทัดฐานต่อไป

นี่คือเหตุผลที่คงต้องมาทบทวน พิจารณากันว่ากติกาและรายละเอียดของรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร  

หากกติกาที่วางไว้นี้ไม่สอดคล้องกับความจริงและก่อปัญหาในทางปฎิบัติ สิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่า รัฐธรรมนูญมิได้เอื้อหรือก่อประโยชน์ให้การเมืองสามารถเดินหน้าต่อไปอย่างปกติ

และนี่คือเหตุผลสำคัญที่ควรมีการทบทวนและหาทางแก้ไขปัญหาด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นกติกาที่ไม่สะท้อนความวิปริตและความไม่ปกติของการทำงานทางการเมือง กลายเป็นเครื่องมือที่สร้างปัญหาและเป็นอุปสรรคต่อการทำงานการเมืองที่ปกติ

ผลของการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้ ผมเชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อการทำงานการเมืองร่วมกันของ 7 พรรคฝ่ายค้าน เพราะที่ผ่านมาการร่วมมือกันของ 7 พรรคฝ่ายค้าน ตั้งอยู่บนอุดมการณ์ประชาธิปไตยร่วมกัน

ไม่ว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านแต่ละพรรค จะส่งบุคคลใดมาทำงานประสานงานก็จะทำงานอยู่บนฐานของอุดมการณ์ประชาธิปไตยและการร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหาชีวิตของประชาชน

และที่สำคัญแม้การตัดสินที่เกิดขึ้นจะมีผลกระทบทำให้คุณธนาธรต้องพ้นสมาชิกภาพแต่เขาก็ยังดำรงสถานะเป็นหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่อยู่ ซึ่งก็ไม่กระทบกระเทือนความสัมพันธ์ของ 7 พรรคร่วมฝ่ายค้าน ตรงข้ามกับ ยิ่งทำให้เกิดความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจกันมากยิ่งขึ้น