“เพื่อไทยพลัส” จัดโฟกัสกรุ๊ป หวังปฏิรูปการเมืองใหม่ “สุดารัตน์” อาสาเป็นนั่งร้าน ปลุกคนรุ่นใหม่ต่อยอดเปลี่ยนแปลงประเทศ

(21 พ.ย. 62) พรรคเพื่อไทย จัดโครงการ “เพื่อไทยพลัส : เพื่อไทยยุคใหม่ แข็งแกร่งกว่าเดิม” ซึ่งเป็นกิจกรรมโฟกัสกรุ๊ปที่จัดร่วมกับนักศึกษา เพื่อร่วมออกแบบพรรคการเมืองในแบบฉบับของคุณร่วมกับนักการเมืองที่มีประสบการณ์ โดยผนึกกำลังเข้ากับแนวคิดเพื่อไทยพลัสเพื่อคนรุ่นใหม่ด้วยการรวมพลังเตรียมความพร้อมประเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ได้กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “เพื่อไทยยุคใหม่ ประชาชนคิด เพื่อไทยทำ” ณ ห้องออดิทอร์เรียม พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า การจัดงานวันนี้ไม่ใช่เพื่อความแข็งแกร่งของพรรคเพื่อไทย แต่เป็นคนรุ่นใหม่ที่เราอยากให้มีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น โดยใช้ช่องทางพรรคการเมืองนำไปสู่การทำงาน การทำนโยบาย เพราะวันนี้โลกเปลี่ยนไปแล้ว การเมืองบริบทเดิมไม่ตอบโจทย์ประเทศ วันนี้เป็นโลกยุคดิจิทัล ถ้าผู้นำผู้บริหารคว้าเป็นจะเกิดโอกาส แต่ถ้าผู้นำไม่ปรับตัวจะตกยุคแบบตามไม่ทัน การที่ได้คนดี คนซื่อสัตย์ มีวิสัยทัศน์ มาเป็นผู้นำวันนี้อาจไม่เพียงพอแล้ว ผู้นำที่ดีต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อจะได้คว้าโอกาสเหล่านี้เป็นเครื่องมือทำมาหากินให้กับประชาชน แต่ถ้าไม่เข้าใจมันก็จะไปต่อไม่ได้

“ในโลกยุคใหม่ ประชาชนคิด เพื่อไทยทำ เราจะเป็นโครงสร้าง เป็นนั่งร้าน และคนที่จะมาต่อยอดคือคนรุ่นใหม่ วันนี้โครงสร้างประเทศเราต้องช่วยกันคิดช่วยกันทำ”

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวต่อไปว่า การที่จะออกแบบประเทศต้องยกเลิกรัฐราชการเป็นศูนย์กลาง และกระจายอำนาจคืนโอกาสให้กับพี่น้องประชาชน จะรวยกระจุกจนกระจายแบบเดิมต่อไปไม่ได้แล้ว เพราะสังคมจะอยู่ต่อไปไม่ได้ ทั้งนี้ วันนี้เรามีปัญหาคือ 1. การกระจายอำนาจ 2. ประเทศไทยจะไปทางไหนกับโลกในปัจจุบัน ที่กำลังเผชิญกับสงครามการค้า และสงครามเทคโนโลยี เรื่องเหล่านี้เราจะไม่สามารถเอาชนะด้วยเรือดำน้ำหรือรถถังที่ประโคมซื้อ นอกจากนี้ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เราไม่ได้เตรียมความพร้อมติดอาวุธทางปัญญาให้กับเด็กไทยให้มีความพร้อมเข้าสู่การแข่งขัน รวมถึงยังไม่สนับสนุนคนรุ่นใหม่มากพอ อย่างไรก็ตามปี 2563 เด็กจบใหม่จะหางานยากขึ้น และคาดว่าจะตกงานมากถึง 5 แสนคน เพราะเศรษฐกิจไม่ดี รวมถึงเทคโนโลยีที่กำลังเข้ามาจะเปลี่ยนแปลงพวกเรา

หลังจากนั้น กลุ่มเพื่อไทยพลัสได้แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาและประชาชน ในหัวข้อ “พรรคการเมือง หรือนักการเมืองที่คุณอยากเห็น” ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเอง ซึ่งนักศึกษาและประชาชนร่วมทำกิจกรรมและแสดงความคิดเห็นกันอย่างเต็มที่

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณบางส่วนจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสถาบันการเมือง เพื่อมุ่งเน้นสร้างการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนและนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ