“เพื่อไทย” อัด “ประยุทธ์” ยกอำนาจกองทัพเหนือประชาชน ตั้ง กอ.รมน. คุมอำนาจแทน คสช. มอบกองทัพกุมอำนาจเบ็ดเสร็จ

(22 พ.ย. 62) นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ส.ส. เชียงราย พรรคเพื่อไทย และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีการออกมาตรา 44 ขยายอำนาจของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน หรือ กอ.รมน. ถือเป็นการวางแผนในการรักษาอำนาจตัวเองอย่างเต็มที่ เพราะต้องยอมรับว่า กอ.รมน. มีอำนาจเพิ่มสูงขึ้น
 
กองทัพไม่คิดจะถอยออกจากอำนาจทางการเมือง เพียงแต่ปรับรูปแบบการใช้อำนาจจากกองทัพเป็น กอ.รมน. แทน และให้กองทัพดูแลสั่งการได้ การดำเนินการของ กอ.รมน. ก็คือการดำเนินการของกองทัพ ด้วยรูปแบบดังกล่าวส่งผลให้ที่ผู้นำกองทัพสามารถสั่งการได้ทุกกระทรวงและทุกหน่วยงานในประเทศไทย
 
บทบาทของ กอ.รมน. เปรียบเสมือนเป็นซูเปอร์บอร์ด เพราะอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินอยู่ใน กอ.รมน. ทั้งหมด โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ เป็นผู้อำนวยการ กอ.รมน. ที่มีอำนาจสั่งการได้ทุกเรื่อง และมี พล.อ.อภิรัชน์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นรองผู้อำนวยการ ดังนั้นจะเห็นว่านอกจากอำนาจทางทหารแล้วยังมีอำนาจในการสั่งการข้าราชการได้ทุกกระทรวง ทบวง กรม  

นายวิสาร กล่าวด้วยว่า อำนาจของกองทัพเพิ่มสูงมากขึ้น หลังการขยายอำนาจของ พล.อ.ประยุทธ์ ส่งผลให้กองทัพสถาปนาอำนาจตัวเองอยู่เหนือข้าราชการอื่น เพราะผู้บัญชาการภาคจะมีอำนาจในการสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดได้ ในขณะเดียวกันการดำเนินการเช่นนี้เป็นการยกฐานะให้กองทัพอยู่เหนือประชาชน ไม่จำเป็นต้องยึดโยงประชาชน  

“ถึงวันนี้คงต้องถามว่า พล.อ.ประยุทธ์ มีเป้าประสงค์อะไรที่สถาปนาอำนาจของกองทัพให้อยู่เหนืออำนาจประชาชน และให้อำนาจ กอ.รมน. สามารถดำเนินการกับประชาชนที่เห็นต่างจากรัฐบาลเข้าไปข่มขู่หรือใช้วาทกรรมว่าปรับทัศนคติในกองทัพได้ 7 วัน ไม่ให้ญาติหรือทนายความเข้าพบ ให้เกรงกลัว หรือต้องการให้ประชาชนสยบยอมเพื่อกองทัพจะทำอะไรก็ได้อย่างนั้นหรือ” นายวิสาร กล่าว