“7 พรรคฝ่ายค้าน” ร่วมวงหารือประเด็นอภิปรายไม่ไว้วางใจ-แก้ไขรัฐธรรมนูญ พร้อมเตรียมจัดกิจกรรมใหญ่ 14 ธ.ค.นี้

(26 พ.ย. 62) ที่โรงแรมแลงคาสเตอร์ กรุงเทพฯ 7 พรรคร่วมฝ่ายค้าน นำโดย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ นายนิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย และนายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ ประชุมร่วมกันเพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและทิศทางการทำงานร่วมกันในอนาคต รวมถึงร่วมหารือกันในประเด็น 1. ท่าทีของฝ่ายค้านต่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจ 2. ยุทธศาสตร์และท่าทีการขับเคลื่อนใน กมธ. ศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ และ 3. ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญของ 7 พรรคฝ่ายค้านนอกสภาฯ

โดย นายสมพงษ์ กล่าวว่า เรื่องยุทธศาสตร์การอภิปรายไม่ไว้วางใจเราต้องปรึกษาหารือกันเรื่องกรอบเวลาตามที่เราได้มีการกำหนดคร่าวๆไว้ ส่วนการขับเคลื่อนนอกสภาฯ เราเน้นไปที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งเราได้ผ่านช่วงการรณรงค์ให้ความรู้ประชาชน และลงไปรับฟังความเห็นและเสียงสะท้อนของประชาชนในเรื่องนี้มาโดยตลอดผ่าน “ฝ่ายค้านเพื่อประชาชน” จากนี้เราจะได้ลงไปยังสถาบันการศึกษาต่างๆต่อไปด้วย และในวันที่ 14 ธันวาคมนี้ เราจะจัดกิจกรรม “พรรคการเมืองร่วมใจแก้ไขรัฐธรรมนูญ” ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และในอนาคตเราจะทำกิจกรรมฝ่ายค้านสัญจรพบมวลชนเพื่อระดมและรวบรวมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนด้วย

ด้าน พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า บทบาทของ 7 พรรคฝ่ายค้านหน้าที่หลักคือการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล แม้เสียงของรัฐบาลจะมากกว่า แต่เราจะใช้หลักเหตุผล และความถูกต้อง หากมีเสียงสะท้อนจากประชาชน หรือมีการทำผิดกฎหมาย เอื้อพวกพ้อง ปฏิบัติหน้าที่มิชอบ ทุจริต ฯลฯ ซึ่งจากการลงพื้นที่ของพรรคฝ่ายค้านเราก็พบเจอข้อมูล และข้อพิรุธมากมาย โดยเราก็จะรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการต่อไป