“วรวัจน์” เผยมติที่ประชุม อนุ กมธ.งบฯ สั่งแขวนงบกรมวิชาการเกษตร ชี้ ตั้งงบประมาณส่อทุจริต ติงอธิบดีแจงไม่ได้ ส่งต้นสังกัดสอบ

(27 พ.ย. 62) นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล กรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณด้านการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ฯ เปิดเผยว่า ในการพิจารณางบประมาณของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบมีความผิดปกติมากมายเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารของบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ประชุมได้สอบถาม น.ส.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ที่มาชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณและเอกสารที่นำเสนอให้คณะอนุกรรมาธิการพิจารณา แต่ไม่มีคำตอบว่าทำไมถึงตั้งงบประมาณเช่นนี้  

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการ พบว่า กรมวิชาการเกษตร มีการตั้งงบประมาณเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 87 เครื่อง ในราคาเครื่องละ 60,000 บาท ต่อเครื่อง ต่อปี ถือว่าเป็นการใช้งบประมาณที่ส่อทุจริต ทั้งๆที่สำนักงบประมาณเคยมาชี้แจง ว่า หากซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้จะอยู่ที่ราคาเครื่องละ 17,000 บาท และจากการตรวจสอบพบว่า กรมวิชาการเกษตร มีการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวมาก่อนแล้วหลายปี จึงมีการเรียกขอดู TOR แต่อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตอบเพียงว่าไม่มี

นายวรวัจน์ กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการได้สอบถามที่ น.ส.เสริมสุข พร้อมคณะที่เข้ามาชี้แจง รวมทั้งการนำเสนอเอกสารการขอใช้งบประมาณในปี 2563 ทางผู้ที่มาชี้แจงไม่สามารถให้คำตอบได้ และตอบคำถามไม่ชัดเจนว่าทำไมต้องเช่า และตอบไม่ได้ในหลายประเด็นที่ที่ประชุมตั้งข้อสังเกตไว้   

นอกจากนั้นคณะกรรมาธิการพบว่า ทางกรมวิชาการเกษตร มีแผนการในการซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟและวิเคราะห์มวล เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ชนิดเดียวกัน แต่ราคาต่างกันมาก  พบว่าเครื่องมือดังกล่าวที่ทำเรื่องของบประมาณมานั้น มีการขอซื้อในราคาที่ต่างกัน ตั้งแต่ 3 ล้าน 4.5 ล้าน และ 9 ล้านบาท ซึ่งปรากฏในเอกสารงบประมาณ จากการตรวจสอบเป็นเครื่องมือที่มีสเปคเดียวกันแต่ราคาต่างกัน ที่ประชุมได้สอบถามซึ่งทางผู้ชี้แจงก็ไม่สามารถชี้แจงได้

“ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการ จึงมีมติให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ เรื่องการของบประมาณของกรมวิชาการเกษตร และส่งเรื่องรายงานคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณชุดใหญ่ และทำหนังสือแจ้งเจ้ากระทรวงต้นสังกัด เพื่อตรวจสอบกระทำของ น.ส.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรในครั้งนี้ รวมทั้งให้แขวนงบประมาณทั้งกรมในปีนี้ เนื่องมาจากคณะอนุกรรมาธิการทุกท่านเห็นตรงกันว่า การของบประมาณของกรมวิชาการเกษตรมีปัญหา และ เป็นครั้งแรกที่ถูกตั้งข้อสงสัยว่ามีการทุจริตอีกด้วย ทางคณะอนุกรรมาธิการจึงไม่สามารถปล่อยผ่านไปได้อย่างแน่นอน” นายวรวัจน์ กล่าว