“ชวลิต” ชี้ คะแนน 234 : 230 สะเทือนรัฐบาล สะท้อน ส.ส. ฝ่ายประชาธิปไตย ไม่รับมาตรา 44

(28 พ.ย. 62) นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส. นครพนม พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการพิจารณาญัตติขอตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบของประกาศและคำสั่งตามมาตรา 44 เมื่อวันที่ 27 พ.ย.ที่ผ่านมา หลังจบการอภิปรายได้มีการลงมติว่าจะตั้ง กมธ.วิสามัญขึ้นมาศึกษาหรือไม่ ซึ่งผลการลงมติปรากฏว่า ฝ่ายที่เสนอให้มีการตั้ง กมธ.วิสามัญ ชนะไปด้วยคะแนนเสียง 234 : 230 คะแนน ทั้งๆที่วิปรัฐบาลมีมติไม่ตั้ง กมธ.วิสามัญ
   
“การที่มีสมาชิกพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลแหกมติวิปดังกล่าว ย่อมส่งผลสะเทือนไปยังรัฐบาล ทั้งยังสะท้อนว่า ส.ส. ที่มาจากประชาชนไม่ว่าฝ่ายค้านหรือรัฐบาล ไม่รับเผด็จการ ไม่รับมาตรา 44”
   
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบรายชื่อผู้ลงคะแนนแต่ละพรรคการเมืองพบว่า มีสมาชิกจากพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลมาลงมติสอดคล้องกับพรรคการเมืองฝ่ายค้าน จำนวน 6 คน โดยเป็นผู้ยื่นญัตติเสนอให้มีการตั้ง กมธ.วิสามัญ ด้วย
   
ส่วนการวอล์คเอาท์ของฝ่ายค้าน นั้น ถือเป็นการทำหน้าที่ทางการเมืองของฝ่ายค้านที่เห็นว่าการขอนับคะแนนใหม่ไม่แฟร์ เพราะเมื่อปริ้นท์ชื่อผู้ลงคะแนน ว่ามีจำนวนผู้ลงคะแนนเท่าใด และใครลงคะแนนอย่างไร ซึ่งปรากฏชัดเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว หากมีการดำเนินการให้นับคะแนนใหม่โดยวิธีขานชื่อ ก็จะมีการตามผู้ที่ไม่ได้อยู่ในห้องประชุมมาลงคะแนนเพิ่มได้ ดังนั้น การวอล์คเอาท์จึงเป็นมาตรการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่งฝ่ายค้านก็มิได้คิดใช้มาตรการนี้อย่างพร่ำเพรื่อ ยกเว้นกรณีที่เห็นว่ามีความไม่ชอบธรรมเกิดขึ้น