“เพื่อไทย” เปิดเวที “สภาเยาวชน” ฟังเสียงคนรุ่นใหม่ ปลูกฝังประชาธิปไตย สร้างการมีส่วนร่วมทางการเมือง

(30 พ.ย. 62) พรรคเพื่อไทย จัดโครงการสภาเยาวชน ภาคอีสาน ในหัวข้อประชุม “พลิกเมืองไทย โตไว 10 เท่า” โดยมี น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรค นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรค พร้อมด้วย ส.ส. พรรคเพื่อไทย และสมาชิกกลุ่มเพื่อไทยพลัส อาทิ นางมุกดา พงษ์สมบัติ น.ส.สรัสนันท์ อรรณนพพร นายวันนิวัติ สมบูรณ์ ส.ส.ขอนแก่น นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ ส.ส.เลย นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ส.ส.เชียงใหม่ นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส เลขาธิการกลุ่มเพื่อไทยพลัส นายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์ รองโฆษกพรรค และนายเทพฤทธิ์ สีน้ำเงิน ผู้อำนวยการสถาบันสร้างไทย เข้าร่วมกิจกรรมกับน้องๆเยาวชนกว่า 200 คน ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นจากเยาวชนทั่วภูมิภาคอีสาน ที่มีอายุตั้งแต่ 15-22 ปี โดยได้มีการอภิปรายถึงประเด็นปัญหาด้านเศรษฐกิจปากท้อง และได้จัดตามรูปแบบของการประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีการแบ่งระหว่างฝ่ายผู้เสนอญัตติ และผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับญัตติ เพื่อสร้างความเข้าใจและเพิ่มประสบการณ์ให้กับเยาวชน ให้ร่วมนำเสนอความคิด และนโยบายที่เป็นประโยชน์ ทั้งนี้ทางกลุ่มเพื่อไทยพลัส จะนำข้อเสนอแนะจากน้องๆผู้เข้าอบรมไปออกเป็นแนวนโยบายเพื่อคนรุ่นใหม่ต่อไป