“วรวัจน์” ชี้ อนุ กมธ.งบสัมมนาฝ่ายรัฐบาล ลักหลับฝ่ายค้าน อนุมัติงบ 100 ล้าน ให้มูลนิธิเอกชนกลางดึก ส่อไม่ถูกต้อง

(7 ธ.ค. 62) นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล กรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณ ด้านการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างที่ปรึกษา การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่า และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศของส่วนราชการ งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่นๆ และทุนหมุนเวียน เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะอนุกรรมาธิการฯพบว่า มีประเด็นอนุมัติ เม็ดเงินงบประมาณตรงให้ภาคเอกชน ซึ่งมิใช่หน่วยรับงบประมาณ ตาม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณปี 2561 จึงขอให้นำเรื่องเข้าปรึกษาในกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณชุดใหญ่ และขอปิดประชุม เมื่อเวลาเที่ยงคืนเศษ แต่ปรากฏว่าเมื่อเวลาตี 1 ของคืนดังกล่าว อนุฯกรรมาธิการซีกรัฐบาล ได้ตามอนุฯกรรมาธิการซีกรัฐบาลจนครบองค์ประชุมและอนุมัติงบประมาณ 100 ล้านบาทให้มูลนิธิพระยาสุริยานุวัตร ที่มีนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เป็นประธานกรรมการมูลนิธิ

โดยสภาพัฒน์ที่มีนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เป็นเลขาธิการ และเป็นคนเดียวกับผู้นำเสนอ จึงนำเรื่องดังกล่าวไปทักท้วงวิธีดำเนินการในคณะกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณ ทั้งนี้การจัดตั้งมูลนิธิดังกล่าว มีความพยายามจัดตั้งในปี 2561 แต่ติดปัญหาจึงเพิ่งจะเสร็จเรียบร้อยเมื่อเดือนเมษายน 2562

“จึงเป็นที่น่าสงสัยว่า การรีบร้อนผ่านงบประมาณ จำนวนดังกล่าว มีอะไรอยู่เบื้องหลังหรือไม่ และเป็นการถูกต้องหรือไม่”
นายวรวัจน์ กล่าว