“สุทิน” เผยฝ่ายค้านจ่อแถลงผลงาน 6 เดือน อัด ส.ว. ไม่เข้าใจโครงสร้างการเมือง มุ่งแต่ปกป้องรัฐบาล

(8 ธ.ค. 62) นายสุทิน คลังแสง ส.ส. มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า กรณีมี ส.ว. ท่านหนึ่งได้โพสต์ให้ข่าวว่า 6 เดือนที่ผ่านมา ฝ่ายค้านไม่เคยทำอะไรให้ประชาชน โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ นอกจากจ้องล้มรัฐบาลและแก้รัฐธรรมนูญเท่านั้น พร้อมระบุว่าประชาชนเบื่อนักการเมืองมาก

       

ขอเรียนว่า ส.ว. ท่านนี้ไม่เข้าใจโครงสร้างการเมือง ไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย ไม่ติดตามการทำงานของสภาฯ ไม่ดูตัวเองและไม่เข้าใจบริบทโลก แต่มุ่งปกป้องรัฐบาลเพื่อตอบแทนบุญคุณอย่างไม่รับผิดชอบต่อความทุกข์ยากของประชาชน

       

ที่กล่าวเช่นนี้ เพราะฝ่ายค้านมีหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบ เสนอแนะรัฐบาลให้ทำงานสนองประโยชน์ประชาชน การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ฝ่ายค้านทำได้ทางอ้อมโดยผ่านกลไกสภาฯเท่านั้น แต่หน้าที่โดยตรงเป็นของรัฐบาล ซึ่งมีกฎหมาย  ข้าราชการ และงบประมาณเป็นเครื่องมือ แต่ที่ผ่านมาฝ่ายค้านได้ทำหน้าที่นี้อย่างมาก เช่น การหารือเสนอแนะ ตั้งกระทู้รวมทั้งเสนอญัตติต่างๆ เช่น ญัตติตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาแนวทางแก้ไขสินค้าราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ  ญัตติศึกษาแนวทางราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูงขึ้น ญัตติศึกษาผลกระทบการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตร ซึ่งเป็นข่าวโด่งดังอยู่ในขณะนี้       

       

ญัตติเหล่านี้ศึกษาเสร็จแล้วและได้เสนอรัฐบาลไปแล้ว นอกจากนี้การป้องปรามการทุจริต ฝ่ายค้านได้เสนอญัตติศึกษาผลกระทบและแนวทางการบริหารโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) ญัตติศึกษาทบทวนการทำสัญญาโครงการสร้างรถไฟเชื่อม 3 สนามบิน การต่อสัญญาทางด่วนและรถไฟฟ้าอีกหลายสาย ซึ่งล้วนแล้วแต่ส่อทุจริตและเอื้อทุนใหญ่ทั้งสิ้น ปัญหาเรื่องการศึกษา ศาสนา ยาเสพติด เราเสนอทางแก้ตลอด ซึ่ง ส.ว. ท่านนี้คงไม่ทราบ

           

เราทำงานช่วยรัฐบาลหลายเรื่อง ซึ่งเราตั้งใจจะเปิดแถลงผลงานในรอบ 6 เดือนในเร็วๆนี้ แม้รัฐธรรมนูญจะไม่กำหนดให้เราต้องแถลง แต่เราจะแถลงด้วยจิตสำนึกของการรับใช้และรายงานประชาชน สังคมจะได้เปรียบเทียบว่าใครทำประโยชน์ให้ประชาชนมากกว่ากัน ซึ่งเรื่องนี้เชื่อว่าไม่อยู่ในสำนึกของ ส.ว.   

           

อยากฝากไปถึง ส.ว. ท่านนี้ว่า ส.ว. ที่มาจากการแต่งตั้ง และกระบวนการได้มาที่ไร้มาตรฐาน นี่คือภาพอัปลักษณ์ของประเทศ และการหลับหูหลับตาปกป้องรัฐบาลโดยไม่แยกแยะถูกผิด จะทำให้ความศรัทธาเชื่อมั่นในรัฐบาลลดลงในสายตาโลก ส่งผลให้เป็นอุปสรรคต่อการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ 

การแก้รัฐธรรมนูญเพื่อขจัดภาพอัปลัษณ์เหล่านี้จึงจำเป็น ฝ่ายค้านถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำและทำควบคู่ไปกับภารกิจอื่นตามบทบาทหน้าที่ของเรา