“สามารถ” ย้ำ 3 หลักการที่รัฐธรรมนูญต้องมี ชี้ ไม่จำเป็นต้องเขียนหลายมาตรา เน้นเจตนารมณ์มากกว่า

(10 ธ.ค. 62) นายสามารถ แก้วมีชัย รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ ตราบใดที่ยังยอมรับกันว่าบ้านเมืองของเราต้องปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย จำเป็นต้องมีรัฐธรรมนูญ ที่มีหลักการสำคัญ ดังนี้ 

1. เคารพ ศรัทธาว่า อำนาจการปกครองประเทศเป็นของประชาชน ทุกองค์กรที่ใช้อำนาจในบ้านเมืองต้องยึดโยงกับประชาชน

2. คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินเรื่องใดๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่อย่างสำคัญของประชาชน

3. มาตรการตรวจสอบและถ่วงดุล การเข้าสู่อำนาจ การใช้อำนาจ การถอดถอนออกจากอำนาจ อย่างมีประสิทธิภาพ สุจริตและเที่ยงธรรม

“รัฐธรรมนูญไม่จำเป็นต้องเขียนยืดยาวหลายมาตรา บัญญัติเฉพาะสาระสำคัญ และคำนึงถึงเจตนารมณ์มากกว่า”

การจะได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญที่ดี มีหลักการดังกล่าว ประชาชนทุกหมู่เหล่าในสังคมต้องหล่อหลอมพร้อมใจกันเคลื่อนไหวเรียกร้องให้ได้มา ต้องไม่ยอมสิโรราบก้มหัวให้เผด็จการ ต้องอดทนจนกว่าเราจะได้รัฐธรรมนูญที่ส่งผลให้การเมืองการปกครองของบ้านเราเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ เป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง