“เพื่อไทย” เสนอตั้ง “องค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อม” รับมือปัญหามลพิษทางอากาศ วางแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว

(19 ม.ค. 63) น.ส.สรัสนันท์ อรรณนพพร ส.ส.ขอนแก่น ในฐานะรองโฆษกพรรคเพื่อไทย ชี้ว่าประเทศไทยมีปัญหาเชิงโครงสร้าง ไม่มีหน่วยงานใดมีบทบาทรับผิดชอบโดยตรงด้านพัฒนาและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และเมื่อมีปัญหาเช่น ฝุ่น PM 2.5 แล้ว จึงไม่มีใครออกตัวรับปฏิบัติหน้าที่หรือทำอะไรสักอย่าง ส่วนรัฐบาลก็ไม่มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำในการออกมาตรการที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

น.ส.สรัสนันท์ กล่าวว่า ตนจึงได้นำเสนอญัตติด่วนต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง “องค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อม” ที่จะเป็นหน่วยงานที่รวมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ศึกษาออกแบบแผนบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมระยะยาว

“หลายๆประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ก็มี Environmental Protection Agency – EPA ที่คอยทำหน้าที่โดยตรง ประเทศจีนที่สามารถแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศได้ภายใน 6 ปี โดยให้ความสำคัญกับงบประมาณพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ราว 10 ล้านล้านบาท ในปี 2561 เทียบเท่าร้อยละ 4.2 ของรายจ่ายงบประมาณ ส่วนประเทศเกาหลีใต้เน้นการประชาสัมพันธ์ที่ฉับไวซื่อตรงกับประชาชนและออกมาตรการเร่งด่วนอย่างทันที”

น.ส.สรัสนันท์ กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมารัฐบาลไทยยังนิ่งเฉยรอให้กระแสสังคมชินกับปัญหา ไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพ ผลักภาระให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายรับน้อยที่ไม่มีแม้กระทั่งหน้ากากป้องกันฝุ่น และที่สำคัญโรคภัยต่างๆที่เป็นผลจากมลพิษทางอากาศต้องรวมอยู่ในสวัสดิการรักษาฟรีด้วย