7 พรรคร่วมฝ่ายค้าน มีมติดันแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 เป็นวาระเร่งด่วน พร้อมชี้กดบัตรแทนกันกฎหมายหลายฉบับอาจเป็นโมฆะ

(21 ม.ค. 63) ที่พรรคเพื่อไทย นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน แถลงภายหลังการประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้าน ว่า ที่ประชุมมีมติดังนี้

1. ญัตติในการตรวจสอบผลกระทบและการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 พรรคร่วมฝ่ายค้านจะเสนอเรื่องนี้เป็นญัตติด่วน เพื่อให้มีการพิจารณาอย่างเร่งด่วนเป็นวาระแรก พร้อมเสนอให้ตั้งคณะกรรมการศึกษาอย่างเร่งด่วน

2. รายงานผลการศึกษาผลกระทบจากการประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากที่ฝ่ายค้านได้ไปศึกษาอย่างกว้างขวางรอบด้านแล้ว เพราะเรื่องนี้เหมือนเป็นการเจาะจงเลือกปฏิบัติต่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำ และซ้ำเติมปัญหาเศรษฐกิจกับประชาชน

3. พรรคร่วมฝ่ายค้านได้มีมติให้ติดตามเรื่องการกดบัตรหรือเสียบบัตรแทนกัน เพราะเรื่องนี้จะกระทบต่อมาตรฐานจริยธรรมของ ส.ส. และยังจะมีผลกระทบกับกฎหมายหลายฉบับที่อาจจะต้องถูกตีความว่าเป็นโมฆะหรือไม่ โดยเฉพาะ พ.ร.บ.งบประมาณปี 63 นอกจากนี้ หากสถานภาพของ 4 ส.ส. ของพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกขับสิ้นสุดแล้ว แต่มีการไปกดบัตรก็จะกลายเป็นเหตุให้ถูกตีความอีก อย่างไรก็ตาม ฝ่ายค้านได้มีมติให้ตั้งคณะทำงานติดตามการทำหน้าที่ของประธานสภาฯ ด้วย เนื่องจากมีหลายเรื่องที่ต้องตีความ และหาข้อสรุปร่วมกัน เพราะในมุมมองของนักกฎหมาย เมื่อเทียบเคียงกับร่าง พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท ในรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่เป็นโมฆะ เนื่องจากมีการเสียบบัตรแทนกัน กรณีนี้ก็ไม่น่าจะต่างกัน ซึ่งทางออกนั้น อาจจะให้พิจารณาวาระ 3 ใหม่ หรือลงมติใหม่ ซึ่งอยู่ที่ประธานสภา เป็นต้น โดยรัฐบาลควรทำเรื่องนี้ให้สิ้นสุดก่อนนำขึ้นทูลเกล้าฯ

นายสุทิน กล่าวอีกว่า สำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจ 7 พรรคยังเป็นเอกภาพ ไม่มีใครหวั่นไหวกับข่าวคราวที่ออกมา ไม่ว่าจะเรื่องฮั้ว หรือเรื่องซูเอี๋ยกัน ส่วนตัวบุคคลที่จะถูกอภิปรายวันนี้เพิ่มจาก 5 คน มาเป็น 7 คนแล้ว แต่ยังไม่ได้สรุป ดังนั้น จากวันนี้จนไปถึงวันพุธที่ 29 มกราคม อาจจะเพิ่มขึ้นมาอีก โดยรายชื่อที่เพิ่มขึ้นมาจาก 5 คนที่เคยวางไว้ ได้แก่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ พรรคร่วมพรรคอื่นได้เสนอรายชื่อมาไม่ต่างกัน