“ภูมิธรรม” ย้ำ ความรัก-ความสามัคคี พรรคร่วมฝ่ายค้าน ยืนยัน สานต่อเจตนารมณ์ ทำเพื่อประเทศชาติและประชาชน

(2 มี.ค. 63) นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึง กรณีปัญหาและประสิทธิภาพในการทำงานของพรรคร่วมฝ่ายค้านในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ครั้งที่ผ่านมา อาจเกิดขึ้นจากหลายปัจจัย และประสบการณ์การทำงานทางการเมืองที่แตกต่างกัน อาจทำให้มีปัญหาเกิดขึ้นบ้าง แต่พร้อมจะนำกลับไปทบทวนและแก้ไขต่อไป

โดย นายภูมิธรรม กล่าวว่า การร่วมมือกันทำงานของพรรคร่วมฝ่ายค้าน เราเริ่มต้นทำงานด้วยกันมาจากการที่มีเป้าหมายและอุดมการณ์เดียวกัน และเราอยากเห็นความเป็นประชาธิปไตย อยากเห็นประเทศนี้ได้รับการแก้ไข และอยากเห็นพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนได้รับการดูแลที่เท่าเทียมกัน เราจะพยายามเก็บสะสมประสบการณ์สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น เพื่อจะมาต่อสู้กับผู้มีอำนาจรัฐที่ใช้อำนาจอย่างเกินขอบเขต

“ผมขอยืนยันว่า พรรคร่วมฝ่ายค้าน ยังจับมือกันแข็งแรง และพร้อมเดินหน้าต่อไป ไม่มีอะไรจะมาทำลายความรัก ความสามัคคีของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ที่ยึดมั่นในอุดมการณ์เดียวกันได้”

นายภูมิธรรม กล่าวต่อไปว่า การอภิปรายครั้งนี้ ถือว่ายังไม่เสร็จสิ้น ตามข้อกฎหมาย การอภิปรายต้องเสร็จสิ้นครบถ้วน ถึงจะเป็นการสรุปและลงมติได้ เพราะฉะนั้น ไม่ว่าจะเป็นข้อตกลงหรือข้อคิดเห็นใดๆ ก็ไม่มีอะไรเหนือไปกว่ารัฐธรรมนูญ และการตรวจสอบรัฐบาล แม้จะปิดสภาไปแล้วก็ตาม การทำหน้าที่ของพรรคร่วมฝ่ายค้านยังไม่สิ้นสุดอยู่แค่นี้ เรายืนยันจะทำหน้าที่ทั้งในและนอกสภา ตลอดเวลาที่เรายังดำรงสถานะนี้ เราจะทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป เราจะเดินไปพร้อมๆกันกับพี่น้องประชาชน

“แม้เราจะอาศัยมือในสภาเอาชนะรัฐบาลไม่ได้ แต่เราจะเดินหน้าทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในการทำงานของรัฐบาล เราจะทำให้เห็นว่า รัฐบาลนี้ยังมีความชอบธรรมในการบริหารประเทศอยู่ต่อไปหรือไม่”.