“สุทิน” แนะรัฐออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด “โควิด-19” รับมือแรงงานไทยกลับจากเกาหลี

(3 มี.ค. 63) นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน หรือวิปฝ่ายค้าน กล่าวถึงกรณีผู้ใช้แรงงานที่ประเทศเกาหลี 5,000 คน จะเดินทางกลับประเทศไทย แต่คนในรัฐบาลกลับระบุว่ายังไม่มีมาตรการบังคับใช้กับกลุ่มคนดังกล่าว ให้กักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน ซึ่งดูเหมือนรัฐบาลกำลังจะบอกว่า จนปัญญาในการแก้ปัญหา ยิ่งทำให้ประชาชนทั่วไปวิตกมาก เพราะขณะนี้ประชาชนป้องกันตัวเองเป็นพัลวันอยู่แล้ว ซึ่งตนจะเสนอต่อที่ประชุมพรรคเพื่อไทย เพื่อเสนอไปยังรัฐบาลให้ออกเป็นพระราชกำหนดเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งอาศัยเพียงที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ก็ทำได้แล้ว อีกทั้ง พ.ร.ก. ก็เข้าหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สามารถออกได้เลย เพราะเป็นเรื่องเร่งด่วน เป็นเรื่องที่เป็นภัยต่อสาธารณะ อย่างไรก็ดีหากรัฐบาลตัดสินใจออกพระราชกำหนดจริง เมื่อนำ พ.ร.ก. ดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมสภาฯเพื่อพิจารณาภายหลัง ฝ่ายค้านไม่ขัดข้องและยินดีให้ความร่วมมือ

นายสุทิน กล่าวอีกว่า การชุมนุมกลุ่มนิสิตนักศึกษา วันนี้มีหลายช่องทางในการแก้ปัญหาได้ เช่น อาศัยช่องทางตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 โดยให้ ส.ส. เข้าชื่อ 1 ใน 5 เพื่อขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ อภิปรายเป็นการทั่วไปโดยไม่ต้องลงมติ หรือจะตั้งกรรมาธิการ ฝ่ายค้านก็ยินดีให้ความร่วมมือ แม้วันนี้รัฐบาลจะพยายามแก้ไขปัญหาก็ตาม แต่สิ่งที่เราพยายามบอกคือ ยังมีทางแก้ปัญหาหลายช่องทาง และไม่ควรใช้ช่องทางที่ไม่พึงประสงค์