เชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกพรรค เพื่อแต่งตั้งตัวแทนพรรคประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เขตเลือกตั้งที่ 6