คุณหญิงสุดารัตน์ ชี้ รัฐบาลคิดง่าย แจกเงินอย่างเดียว ไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างแท้จริง

7 มีนาคม 2563 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงมาตรการแจกเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลสู้วิกฤติไวรัสโควิด-19 ว่า พรรคเพื่อไทยถูกโจมตีมาตลอดว่าประชานิยม แต่ไม่เคยแจกเงินฟรีเหมือนรัฐบาลนี้ เงินทุกบาทที่ให้ประชาชน ในชุมชนหรือหมู่บ้านล้วนแต่ เป็นการลงเพื่อนำไปสู่การสร้างรายได้ สร้างทรัพย์สินใหม่

เช่น ในสถานการณ์ภัยแล้งที่ลงพื้นที่วันนี้ ดูการบริหารจัดการธนาคารน้ำก็สามารถใช้งบประมาณเพื่อทำบ่อ พัฒนาพื้นที่การเกษตรของตนเองได้ ซึ่งนอกจากจะทำให้หน้าแล้งมีน้ำใช้แล้ว เงินจะถูกใช้อย่างคุ้มค่า เกิดการจ้างงาน สร้างแรงงานอย่างจริงจังในพื้นที่ แต่ที่ผ่านมาพบว่า รัฐจ่ายเงินผ่านบัตรต่างๆ และต้องไปรูดนำเงินเข้าสู่มือนายทุนขนาดใหญ่ ซึ่งไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจที่แท้จริง

การกระตุ้นเศรษฐกิจที่แท้จริง จะต้องลงไปกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนในชุมชน ไม่ใช่หมุนเวียนขึ้นข้างบน  ถามว่านโยบายการกระจายกำลังซื้อลงสู่ท้องถิ่นถูกต้องหรือไม่ ก็ต้องบอกว่าถูก แต่วิธีที่คิดง่ายๆ เช่นการแจกเงิน หรือเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องกระจายเงินลงสู่ครัวเรือน ต้องคิดว่าจะทำอย่างไรจึงจะเกิดการสร้างรายได้ใหม่ ทรัพย์สินใหม่ การคิดที่จะแจกเงินได้ง่ายๆ แจกเงินเฉยๆ จะไม่เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ และเมื่อเงินที่แจกมาถูกนำไปใช้หนี้ ซึ่งประสบปัญหาในทุกครัวเรือน ก็จะไม่เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจได้เลย

การแจกเงินนั้นรัฐบาลทำมาหลายปีต่อเนื่อง โดยไม่มองถึงผลที่จะเกิดการใช้จ่าย แต่มองว่าแค่เพื่อคะแนนนิยมและเพื่อให้เงินไหลขึ้นไปข้างบน จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่กำลังวิกฤติได้

สำหรับกรณีที่รัฐบาลเปิดรับบริจาคแต่ออกมาตรการแจกเงินนับแสนล้านบาทนั้นเป็นการกระทำที่ย้อนแย้ง เพราะทุกครั้งที่มีวิกฤติ โดยเฉพาะโควิด-19 ไม่เข้าใจว่าจะขอรับบริจาคเพื่อเหตุผลใด หรือการบริจาค ช่วยน้ำท่วมก็ไม่ชัดเจนว่าบัญชีถูกนำไปใช้จ่ายอย่างไร จึงแนะนำรัฐบาลว่า ต้องบริหารจัดการงบฯ ให้ดี ทำอย่างไรให้กระตุ้นเศรษฐกิจให้ได้ รวมถึงต้องเร่งสร้างความชัดเจนโดยเฉพาะการรับมือโควิด-19 ทั้งเรื่องการจัดหาเครื่องป้องกัน เช่นหน้ากากอนามัยหรือแอลกอฮอล์ ให้เพียงพอกับประชาชน หรือการบอกข่าวสารให้ชัดเจนและรวดเร็ว ไม่เช่นนั้นจะยิ่งซ้ำเติมให้สภาพเศรษฐกิจแย่ลง