คุณหญิงสุดารัตน์ เชื่อ ผู้หญิงเป็นกำลังสำคัญพัฒนาประเทศ แนะรัฐ ยกระดับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

8 มีนาคม 2563 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย เป็นประธานเปิดงานวันสตรีสากลประจำปี 2563 จังหวัดนครพนม ที่หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมี นายชวลิต วิชยสุทธิ์ รองหัวหน้าพรรค นางมนพร เจริญศรี ส.ส.นครพนม และเครือข่ายสตรีในจังหวัดกว่า 500 คน เข้าร่วมงาน โดยคุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า  พลังสตรีจะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมได้ เชื่อว่าผู้หญิงถูกพัฒนาขึ้นมาให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้ได้มีโอกาสช่วยครอบครัวและสังคมจำนวนมาก ดังนั้น สิ่งที่ต้องพัฒนาต่อ คือ “การยกระดับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” ที่พรรคเพื่อไทยได้ริเริ่มไว้ ซึ่งจะช่วยสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาสตรีได้

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต้องได้รับการสนับสนุนต่อเนื่อง โดยเฉพาะใน 2 ส่วน คือ 1. การได้ดูแลครอบครัว ดูแลบุตรธิดาให้เป็นคนดี เพื่อให้ครอบครัวเป็นครอบครัวคุณภาพของสังคม และ 2. บทบาทในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ซึ่งไม่ว่าจะเป็นอาชีพเสริม อาชีพหลัก ผู้หญิงสามารถเป็นผู้สร้างรายได้ให้กับครอบครัวเป็นหลักได้ ดังนั้น การพัฒนาหรือการส่งเสริมให้ผู้หญิงมีบทบาทจึงต้องมีทั้งสองส่วน ทั้งที่มาจากจิตวิญญาณของความเป็นแม่ และบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจปากท้อง เพราะการพัฒนาผู้หญิงคือการให้โอกาสผู้หญิงได้ทำงานอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อช่วยทั้งครอบครัวและช่วยเหลือสังคม
 
ทั้งนี้ในส่วนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  OTOP และวัฒนธรรม เป็นบทบาทของผู้หญิง รวมทั้งการศึกษา ที่รัฐจะต้องให้การช่วยเหลืออย่างจริงจัง เพราะผู้หญิงคือประชากรที่มากกว่าครึ่งของประเทศ ถ้าส่งเสริมผู้หญิงให้มีความแข็งแกร่ง มีโอกาส ก็จะเป็นกำลังสำคัญช่วยพัฒนาสังคมและพัฒนาเศรษฐกิจประเทศได้