หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

9 มีนาคม 2563 นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ต้อนรับ Mr. Kevin Cheok เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมีนายภูมิธรรม เวชยชัย ดร.นลินี ทวีสิน ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค และ ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรค ร่วมให้การต้อนรับ