“นพดล” ให้กำลังใจบุคลากรด้านสาธารณสุข ทำงานหนัก สู้ โควิด-19 แนะ รัฐบาล เร่งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

12 มีนาคม 2563 นายนพดล ปัทมะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เทคโนโลยี และนวัตกรรม พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า คนไทยทุกคนได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่ก็เอาใจช่วยผู้มีหน้าที่ โดยเฉพาะแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขที่ทำงานหนักมาตลอดในการป้องกันและดูแลคนป่วย 

สาเหตุที่ประชาชนกังวลก็คือการจัดการของรัฐบาลที่ผ่านมามีหลายมาตรการที่สับสน จนย้อนแย้งยุ่งเหยิง ขณะนี้คนไทยนอกจากจะเครียดจากปัญหาเศรษฐกิจแล้ว ยังทุกข์จากการระบาดของไวรัส สังคมไทยมาถึงจุดที่ความหวังและหน้ากากอนามัยหายากพอๆกัน มีคนตั้งคำถามว่า 1. ทำไมปิดศูนย์กักกันโรคของแรงงานไทยที่มาจากเกาหลีใต้ เมื่อเปลี่ยนใจให้คนงานกลับไปกักตัวที่บ้าน เขาต้องสัมผัสกับญาติ เพื่อน คนในครอบครัว จะทำอย่างไร บอกว่ามีเจ้าหน้าที่ดูแล ถามว่าจะดูแลตลอด 24 ชั่วโมงได้หรือไม่ สมมติว่ามีการแพร่เชื้อ ใครจะรับผิดชอบ 2. มาตรการยกเลิกวีซ่าขอหน้าด่านหรือ Visa on Arrival ทำไมพึ่งคิดได้ ปล่อยให้คนเข้าเมืองเป็นจำนวนมากด้วยวีซ่านี้ มาตรการนี้คิดช้าไปหรือไม่ 3. ปัญหาการขาดแคลนหน้ากากสะท้อนประสิทธิภาพในการบริหารจัดการได้ชัดเจนที่สุด โดยเฉพาะการขาดแคลนของโรงพยาบาลและบุคลาการทางการแพทย์ การที่ประชาชนต้องไปเข้าคิวเป็นเวลานานเพื่อซื้อหน้ากากอนามัยเพียงไม่กี่ชิ้น อยากถามว่าผู้เกี่ยวข้องสำนึกบ้างไหมว่าการบริหารจัดการที่ไร้ประสิทธิภาพทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อน ทุกข์ยากขนาดไหน 4. ในขณะที่หลายประเทศให้งดการชุมนุมของคนจำนวนมาก เช่นการแข่งขันกีฬา การประชุม แต่ภาครัฐสนับสนุนให้หน่วยงานราชการจัดการอบรมสัมมนาเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ขอถามว่ามันย้อนแย้งหรือไม่

รัฐบาลไม่ต้องกังวลว่าฝ่ายการเมืองจะทำเรื่องการระบาดของโควิด-19 เป็นเรื่องการเมือง ในทางตรงข้าม ต้องการให้มีการแก้ปัญหาการระบาดได้สำเร็จ แต่น่าเสียดายที่บ่อยครั้งรัฐบาลฟังแต่ไม่ได้ยิน จนไม่ได้นำข้อเสนอแนะดีๆ ไปปฏิบัติให้ทันเวลา ขอเสนอว่าควรรีบตั้งสติ รีดศักยภาพออกมา เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ปัญหา สื่อสารให้ประชาชนรู้ข้อมูลให้กระชับ ชัดเจน อย่าลืมว่าไม่มีครั้งใดที่ความสามารถของรัฐบาลจะกระทบต่อคนจำนวนมากที่สุด ในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดครั้งหนึ่งของคนไทย