หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ร่วมงานเสวนาซักฟอกนอกสภา หวังประชาชนใช้ดุลพินิจตรวจสอบกระบวนการสื่อสารรัฐ

12 มีนาคม 2563 นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยนายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรค ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรค ร่วมงานเสวนาซักฟอกนอกสภา เวทีที่ 1 “แฉกระบวนการ IO ฉีกหน้ากากขบวนการเพิ่มความขัดแย้ง” ณ โรงแรมแลงคาสเตอร์ โดย พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทย ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนา

โดย นายสมพงษ์ กล่าวว่า การอภิปรายในวันนี้จะเป็นจุดหนึ่งให้พี่น้องประชาชนได้สังเกต เมื่อมี IO ของรัฐออกมา จะได้ใช้ดุลพินิจของตัวเองตรวจสอบ และได้ให้ผู้ปฏิบัติการ IO (Information Operations) ของรัฐได้ตระหนักถึงความเสียหายที่เคยเกิดขึ้น เพื่อระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายอีกในอนาคต

ขณะที่ พล.ท.ภราดร กล่าวว่า การปฏิบัติการข่าวสาร หรือ IO เป็นรูปแบบการสื่อสารที่เป็นเครื่องมือหนึ่งของรัฐ และเป็นเครื่องมือทางการทหารที่ถูกนำไปใช้ในบางภารกิจ ส่วนปฏิบัติการทางจิตวิทยา คือการสร้างภาพลักษณ์ให้ดูดี เพื่อโน้มน้าวใจคนเพื่อให้ทุกคนเข้าใจและเห็นว่าทุกอย่างเป็นไปแบบนั้น ซึ่งเป็นการสื่อสารอย่างมีนัยยะ มีวาระซ่อนเร้น แล้วแต่วัตถุประสงค์ ดังนั้น การปฏิบัติการข่าวสารมีทั้งบวกและลบ ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ ว่าจะนำไปใช้อย่างไร