นพ.ชลน่าน เตือน รัฐบาล บริหารไม่ดี เชื้อโควิด-19 แพร่กระจาย เสี่ยงเข้าสู่การระบาดระดับ 3

12 มีนาคม 2563 นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า จากกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งยกเลิกศูนย์ควบคุมดูแลแรงงานไทย ที่กลับจากประเทศเกาหลีใต้ ที่มีอยู่ตามจังหวัดต่างๆ ทั้ง 232 ศูนย์ โดยให้กลุ่มเสี่ยงสามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาได้นั้นถือว่าเป็นนโยบายที่ผิดพลาดมาก
 
มาตรการที่รัฐบาลออกมาเป็นมาตรการที่สับสนและเป็นมาตรการที่ไม่ถูกต้อง เพราะรัฐบาลต้องดำเนินการแยกกลุ่มเสี่ยงจากเมืองเสี่ยง จากเดิมที่ทำอยู่ถือว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้อง แต่ต้องมีการจัดการที่เหมาะสมคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ใช่ไปกักตัวไว้เหมือนกับนักโทษ กรณีที่ปล่อยให้กลับภูมิลำเนาต้องดูว่ามีความเสี่ยงหรือไม่ และต้องดูเป็นรายๆ ไป เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่ละจังหวัดต้องจัดพื้นที่ที่เหมาะสมและมีมาตรการดูแล ที่คำนึงความเป็นอยู่ที่ถูกสุขลักษณะ และมีความพร้อมในการดูแลรักษาอย่างมีมาตรฐานหรือไม่

นโยบายที่รัฐออกมานั้นต้องมีการกำหนดมาตรฐานกลางว่าจะต้องทำอย่างไร หากเป็นผู้ป่วยหรือคนในกลุ่มเสี่ยงต้องจัดการอย่างไร พ่อแม่พี่น้องต้องเฝ้าระวังอย่างไร การควบคุมกักกันตัวต้องทำอย่างไร มีมาตรฐานชัดเจน ต้องปิดกั้นโอกาสในการแพร่กระจายเชื้อได้

“รัฐบาลกำลังเปิดโอกาสให้ประเทศไทยเข้าสู่การระบาดระดับที่ 3 คือติดจากคนในพื้นที่สู่พื้นที่ไม่ใช่คนที่มาจากกลุ่มเสี่ยง อยากเตือนว่าทางการแพทย์มองไทยกำลังเข้าสู่ระยะที่ 3 การเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19 รัฐกำลังเอาชีวิตประชาชนไปเสี่ยง ถ้าบริหารไม่ดีจะแพร่กระจายเร็วมาก ดังนั้นมาตรการโควิด-19 คือฟางเส้นสุดท้ายที่รัฐบาลจะเลือกรักษาชีวิตประชาชนหรือรักษาชีวิตตัวเอง” นพ.ชลน่าน กล่าว