นพดล เสนอตั้ง กองทุนพยุงชีวิตจากพิษเศรษฐกิจ หากรัฐบาลเดินหน้า กองทุนพยุงหุ้น ย้ำ มาตรการช่วยเหลือต้องเท่าเทียม

14 มีนาคม 2563 นายนพดล ปัทมะ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เทคโนโลยี และนวัตกรรม พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกระแสข่าวที่จะมีการตั้งกองทุนสร้างเสถียรภาพทางตลาดทุน หรือ “กองทุนพยุงหุ้น” เพื่อแก้ปัญหาความผันผวนในตลาดหุ้นนั้นเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะตัดสินใจ ขณะนี้ยังไม่ทราบรายละเอียด แต่ถ้าจะตั้ง “กองทุนพยุงหุ้น” ขึ้นจริง รัฐบาลก็ควรตั้ง “กองทุนพยุงชีวิตจากพิษเศรษฐกิจ” ตามกฎหมายขึ้นด้วย เพราะขณะนี้มีปัญหาคนหางานทำไม่ได้ ตกงาน เตะฝุ่น และฝุ่น PM 2.5 ธุรกิจปิดกิจการ ซ้ำเติมด้วยการระบาดของไวรัสโควิด-19 อีก ปัญหาหนี้สินภาคธุรกิจขนาดเล็กและหนี้สินภาคครัวเรือนลุกลามไปทั่ว เกิดวิกฤติหนี้ วิกฤติชีวิต จนมีคนฆ่าตัวตายจำนวนไม่น้อย บางครอบครัวตัดสินใจจบชีวิตพร้อมกัน นำความทุกข์และความเวทนาต่อญาติและประชาชนทั่วไปที่ติดตามข่าว ซึ่งหลายกรณีถ้ามีมาตรการช่วยเหลือทางการเงินแบบทันท่วงที อาจช่วยชีวิตที่หมดหนทางเหล่านั้นได้ 

จึงเสนอให้รัฐบาลตั้ง “กองทุนพยุงชีวิตจากพิษเศรษฐกิจ” และเปิดฮอตไลน์สายต่อชีวิตเพื่อให้คำแนะนำ ปรึกษา และช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินสำหรับประชาชนที่ประสบปัญหาการเงินเข้าขั้นวิกฤติและอาจนำไปสู่การฆ่าตัวตาย เพื่อแสดงว่าเรายังห่วงใยพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ โดยในชั้นแรกอาจจัดสรรงบประมาณตั้งกองทุน 10,000 ล้านบาท เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย แม้อาจไม่สามารถช่วยเหลือได้ทุกราย แต่ก็ดีที่ได้ทำ 

“ถ้าเราพยุงหุ้นได้ เราควรพยุงชีวิตของพี่น้องที่ทุกข์ยากด้วย มาตรการช่วยเหลือทางการเงินควรช่วยคนทุกระดับอย่างทั่วถึงเท่าเทียม” นายนพดล กล่าว