โฆษกพรรคเพื่อไทย ติง รัฐบาลอย่าทำเฉย ปล่อย เชียงใหม่-ภาคเหนือ ต้องเผชิญคุณภาพอากาศเลวร้าย จี้เร่งแก้ปัญหาฝุ่นพิษ PM2.5

15 มีนาคม 2563 นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี ข้อมูลจากเว็บไซต์ airvisual ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศจากทั่วโลก พบว่าระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2563 จังหวัดเชียงใหม่ ครองแชมป์เมืองที่มีคุณภาพอากาศเลวร้ายที่สุดในโลกติดต่อกัน 3 วัน ว่า รัฐบาลมีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประเทศไปพร้อมๆกัน แม้ขณะนี้รัฐบาลอาจจะกำลังเมาหมัดกับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่กรณีฝุ่นพิษ PM2.5 รัฐบาลประกาศเป็นวาระแห่งชาติมา 1 ปี แต่ยังไม่เห็นมาตรการอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน และยังไม่มีการดำเนินการแก้ไขไปถึงต้นตอของปัญหา หากมองว่าเกิดจากการเผาป่า ก็ต้องไปดูว่าเผาป่าที่ไหน โดยให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ในโครงสร้างฝ่ายปกครอง เข้าไปสำรวจจัดเก็บข้อมูล แล้วจัดทำแผนที่แบบเรียลไทม์ เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ปัญหาฝุ่นพิษอย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน รวมถึงการประสานพูดคุยไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เชิญรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีเกษตร รัฐมนตรีสาธารณสุข และกระทรวงที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของประเทศเพื่อนบ้าน 3-4 ประเทศ มาพูดคุยขอความร่วมมือ ทำความเข้าใจแล้วแก้ไขปัญหาไปด้วยกัน

“ปัญหาฝุ่นพิษ ไม่ต่างจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่ว่ารวยหรือจน ทุกคนได้รับผลกระทบเหมือนกันหมด เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดในภาคเหนือได้รับผลกระทบอย่างหนัก จากการขาดหายไปของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และประชาชนยังต้องมาเสี่ยงชีวิตกับปัญหาฝุ่นพิษ ที่ยังไม่มีทีท่าว่ารัฐบาลจะแก้ไขปัญหาได้หรือไม่” นายอนุสรณ์ กล่าว