คำต่อคำ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและติดตามการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 : ร่วมเป็นส่วนหนึ่งคลี่คลายสถานการณ์วิกฤติ

คำกล่าว เปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและติดตามการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

โดย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย

เรียน คณะผู้บริหารพรรคเพื่อไทย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พี่น้องประชาชน และสื่อมวลชนทุกท่าน

ตามที่ได้เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 กระจายไปในหลายประเทศทุกภูมิภาคของโลก รวมทั้งประเทศไทย โดยองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้เป็นการแพร่ระบาดใหญ่ระดับโลก ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

สภาวการณ์ที่พวกเราต้องเผชิญอยู่ขณะนี้ เราเห็นความตื่นตระหนกของพี่น้องประชาชน ซึ่งมีความไม่มั่นใจในมาตรการต่าง ๆ ทั้งนี้อาจเกิดจากความสับสนในการสื่อสาร ดังนั้น การเผยแพร่ข้อมูล ข้อเท็จจริงจากภาครัฐที่มีความชัดเจน จะช่วยคลายความตระหนกของสังคม และค่อยๆ เรียกความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาได้

พรรคเพื่อไทยตระหนักถึงความวิตกกังวลของพี่น้องประชาชน จึงได้เปิด “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและติดตามการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019”  ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะช่วยรับฟังปัญหาและเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังภาครัฐ รวมถึงการติดตามมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สถานการณ์อันวิกฤตินี้คลี่คลายไปได้โดยเร็วที่สุด

วิกฤตการณ์ครั้งนี้  พวกเราคนไทยทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกัน ด้วยความสามัคคีและความเอื้ออาทรต่อกัน ที่สำคัญต้องสร้างจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้พี่น้องประชาชนคนไทยปลอดภัย เพื่ออนาคตที่ดีของประเทศของเราครับ

ขอบคุณครับ