เลขาธิการพรรคเพื่อไทย แนะ รัฐบาล บูรณาการฐานข้อมูลแก้โควิด-19 ชี้ กระทรวงดีอี ต้องทำงานให้ถูกทาง

23 มีนาคม 2563 น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า มาตรการของรัฐบาลในการปิดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนพักอาศัยที่บ้านระยะหนึ่งนั้นถือเป็นเรื่องดีในการป้องกันการแพร่ระบาด และทุกคนควรให้ความร่วมมือ แต่สำหรับคนต่างจังหวัดที่เข้ามาทำงานใน กทม. เมื่อไม่มีงานทำก็ต้องกลับบ้านเป็นจำนวนมากเพราะสู้ค่าครองชีพไม่ไหว จึงทำให้การเดินทางกลับเกิดความหนาแน่นและอาจสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ แม้ว่าขนส่งมวลชนทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น เครื่องบิน รถไฟ รถ บขส. หรือรถตู้ จะมีมาตรการป้องกันในระดับหนึ่ง แต่ก็อาจเกิดการติดเชื้อขึ้นได้เพราะผู้ติดเชื้อบางคนอาจยังไม่แสดงอาการ ดังนั้น จึงอยากเสนอแนะว่ารัฐบาลควรมอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดช่องทางแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ ให้ประชาชนได้ลงทะเบียนเอาไว้เป็นฐานข้อมูล หากใครติดเชื้อและแสดงอาการภายหลังจะได้ติดตามได้ถูกว่ามีใครที่สุ่มเสี่ยงบ้าง

นอกเหนือจากการควบคุมเฟคนิวส์ที่อาจสร้างความตื่นตระหนกหวาดกลัวให้กับประชาชนแล้ว อยากให้กระทรวงดีอีเป็นเครื่องมือสำคัญให้รัฐบาล ในการบูรณาการข้อมูลสำคัญจากกระทรวงต่างๆ เพื่อใช้แก้ไขปัญหาโควิด-19 ครั้งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานข้อมูลของผู้เดินทางกลับภูมิลำเนา หากเกิดการติดเชื้อขึ้นภายหลังจะได้มีข้อมูลของกลุ่มที่สุ่มเสี่ยงอย่างครบถ้วนและสามารถสกัดกั้นการแพร่ระบาดได้ทันท่วงที อีกทั้งขณะนี้ข้อมูลค่อนข้างสับสนและบางแห่งก็ไม่ตรงกัน ยกตัวอย่างเช่นในต่างประเทศเวลานี้ ยังมีคนไทยที่ตกสำรวจอยู่อีกเป็นจำนวนมาก หากถือวิกฤติครั้งนี้เป็นโอกาส รีบบูรณาการข้อมูลของผู้รับผิดชอบทุกหน่วย เชื่อว่าสามารถตรวจสอบรายชื่อคนไทยทั้งในและนอกบัญชีได้ในคราวเดียวและสามารถนำทุกคนกลับประเทศได้อย่างปลอดภัย

“ขอให้กำลังใจรัฐมนตรีดีอี และฝากข้อเสนอแนะด้วยความจริงใจหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลจะเห็นความสำคัญในการใช้กระทรวงดีอีไปทำภารกิจที่แท้จริงของกระทรวง เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญให้กับรัฐบาลในการใช้เทคโนโลยีด้านข้อมูลและการสื่อสาร มาเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาโควิด-19 ให้กับคนไทยอย่างเร่งด่วนต่อไป” น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าว