จุลพันธ์ ชี้ รัฐ ล้มเหลวแก้ปัญหาไฟป่า ปล่อยชาวเชียงใหม่เผชิญปัญหาตามยถากรรม เรียกร้องเร่งสั่งการแก้ไข

28 มีนาคม 2563 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย  กล่าวว่า ในวันนี้ปัญหาหมอกควันและฝุ่นพิษPM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือยังทวีความรุนแรงมากขึ้น ประชาชนใช้ชีวิตยากลำบาก อีกทั้งยังมีปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกระทบกับความเป็นอยู่ของประชาชน แต่กลับไม่มีสัญญาณการช่วยเหลือจากรัฐบาล ประชาชนต้องอยู่กับหมอกควันพิษ เพราะรัฐบาลไม่มีแผนงานที่ชัดเจนในช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาอย่างมีระบบ 

ปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นขณะนี้ ต้องขอขอบคุณในน้ำใจของทั้งภาคเอกชน การปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับจิตอาสาจากทุกองค์กร ในการช่วยกันดับไฟ ที่น่าสนใจคือจังหวัดเชียงใหม่เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ทุกวัน ส่งผลให้ภาพรวมของพื้นที่เชียงใหม่เลวร้ายลงไปอีกและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกับคนในพื้นที่ ทำให้สภาพอากาศเลวร้าย กระทบกับระบบทางเดินหายใจของประชาชน จนเจ็บป่วยเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็กและนักเรียน นักศึกษา บางรายเป็นหนักถึงกับไอเป็นเลือดออกมา 

รัฐบาลไม่ได้ให้ความสำคัญ ประชาชนมองว่ารัฐทอดทิ้งให้อยู่กับความเสี่ยง ซึ่งสะท้อนการทำงานว่าไร้ประสิทธิภาพ ล้มเหลวโดยสิ้นเชิง รัฐไม่ควรให้ประชาชนอยู่อย่างสิ้นหวังกับปัญหาที่เกิดขึ้น จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เข้ามาดูแลปัญหาไฟป่าอย่างเร่งด่วน และจริงจัง