ศูนย์ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 เรียกร้องรัฐ อย่าปล่อยให้บุคลากรการแพทย์ ทำงานลำพังบนความเสี่ยง เรียกร้องบริหารจัดการอุปกรณ์การแพทย์ สู้โควิด-19

1 เมษายน 2563 นพ.จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ ส.ส.ศรีสะเกษ และกรรมการศูนย์ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง หลายพื้นที่ในประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากการตื่นตัวของรัฐบาลในการสกัดกั้นเชื้อโรคช้าเกินไป หากมีการปิดเมืองหรือล็อกดาวน์ประเทศตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาด สถานการณ์ก็จะไม่หนักเท่านี้ นอกจากนี้ เมื่อมีการการแพร่กระจายของเชื้อที่สูงขึ้น ส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานหนัก แต่กลับพบว่าหลายโรงพยาบาลไม่มีอุปกรณ์เพียงพอในการปกป้องชีวิตของบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งหน้ากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค มีน้อยมาก ชุดป้องกันเชื้อบางโรงพยาบาลมีเพียงชุดเดียวใช้ทั้งโรงพยาบาล ทำให้แพทย์และพยาบาลต้องทำงานบนความเสี่ยง จนการทำงานของแพทย์และพยาบาลไม่ต่างจากการเข้าสนามรบ และเหมือนไปต่อสู้บนความไม่พร้อม 

“แพทย์และพยาบาลไม่เคยคิดทิ้งผู้ป่วย ดังนั้น รัฐบาลไม่ควรทอดทิ้งบุคลากรทางการแพทย์ให้สู้โดยลำพัง รัฐบาลควรบริหารจัดการเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอต่อความต้องการของแพทย์ รวมทั้งต้องกระจายอย่างทั่วถึง ไม่ควรกระจุกบางพื้นที่ และควรเร่งกระจายอุปกรณ์ป้องกันชีวิตของแพทย์และพยาบาลให้ทั่วถึง อย่าให้บุคลากรทางการแพทย์ต่อสู้กับเชื้อร้ายบนความไม่พร้อม แพทย์ทุกคนหวังรักษาชีวิตผู้ป่วย แต่ต้องรักษาชีวิตตัวเองด้วย” นพ.จาตุรงค์ กล่าว