พรรคเพื่อไทย แถลงจดหมายเปิดผนึกร่วมมือพรรคการเมืองทั่วโลกสู้ภัยโควิด-19

3 เมษายน 2563 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรค นายโภคิน พลกุล ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคด้านนโยบายและแผนงาน และนายวัฒนา เมืองสุข กรรมการยุทธศาสตร์พรรค ร่วมกันแถลงข่าวเรื่องความร่วมมือกันของพรรคการเมืองทั่วโลก

โดย คุณหญิงสุดารัตน์ ได้อ่านจดหมายเปิดผนึกร่วมจากพรรคการเมืองต่างๆ เกี่ยวกับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการต่อสู้กับโควิด-19 ว่า ทุกวันนี้การระบาดอย่างรวดเร็วไปทั่วโลกของโควิด-19 ก่อให้เกิดความท้าทายที่เร่งด่วน และจริงจังที่สุด ทั้งต่อสุขภาพอนามัยของมนุษยชาติ สันติภาพ และการพัฒนาของโลก ในการเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่เคยประสบมาก่อนเช่นนี้ พวกเราพรรคการเมืองของประเทศต่างๆ ขอแบกรับความรับผิดชอบอันหนักหน่วงในการที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนดีขึ้น ส่งเสริมการพัฒนาของชาติและปกปักษ์รักษาสันติภาพและเสถียรภาพของโลก จึงขอเรียกร้องร่วมกันดังนี้

1. เราขอยกย่องอย่างสูงสุดต่อผู้คน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่ทำงานด้านสุขภาพ ที่ได้อุทิศตนในการช่วยชีวิตและปกป้องสุขภาพอนามัยของประชาชน เราขอแสดงความเห็นใจ และห่วงใยจากใจต่อผู้ทนทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวด และชีวิตต้องตกอยู่ภายใต้การคุกคามของโควิด-19 เช่นเดียวกับครอบครัวของผู้เสียชีวิต และขอแสดงความความเศร้าใจอย่างที่สุดต่อการเสียชีวิตของผู้คนที่โชคร้ายจากการระบาด

2. เราตระหนักดีว่าถ้าการระบาดของโควิด-19 ไม่ถูกจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพและทันควันก็จะเป็นอันตรายต่อชีวิต ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของประชาชนอีกจำนวนมาก และส่งผลร้ายแรงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศส่วนใหญ่ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ เราขอเรียกร้องให้ ทุกประเทศถือว่าชีวิต ความปลอดภัย และสุขอนามัยของประชาชนอยู่เหนือสิ่งอื่นใด และใช้มาตรการที่เด็ดขาด และแข็งขันเพื่อให้การระบาดของโควิด-19 ยุติลง

3. เราสนับสนุนประเทศต่างๆ ให้มีแผนฉุกเฉินและยุทธศาสตร์ที่จะต่อสู้กับโควิด-19 ที่เป็นไปตามเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละชาติ และมีความร่วมมือที่แข็งขันโดยเน้นอย่างเท่าเทียมกันทั้งการควบคุมการระบาดต่อไป และการดูแลผู้ป่วย

4. เราขอเรียกร้องให้สาธารณชนของทุกประเทศปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันและการผ่อนปรนด้วยจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม เราสนับสนุนประเทศต่างๆ ที่จะยกระดับความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาชน และจิตอาสา ด้วยความปรารถนาที่จะปลดปล่อยศักยภาพของภาคประชาสังคมในการต่อสู้กับโควิด-19

5. ในระหว่างการทุ่มเทความพยายามที่จะควบคุมโรคระบาด เราสนับสนุนทุกประเทศให้มีท่าทีที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการรับประกันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม มีมาตรการที่มีเป้าหมายเพื่อปกป้องกลุ่มที่อ่อนแอและธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) และมุ่งมั่นที่จะดูแลมาตรฐานการดำรงชีวิตของประชาชนและความก้าวหน้าทางสังคม เราขอเรียกร้องให้ทุกประเทศยกระดับการประสานงานระหว่างประเทศเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจมหภาค เพื่อที่จะธำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพของตลาดการเงินโลก เช่นเดียวกับห่วงโซ่อุตสาหกรรมและอุปทาน และลดหรือยกเว้นอากรต่างๆ เพื่อส่งเสริมการค้าเพื่อป้องกันการถดถอยทางเศรษฐกิจของโลก ขอสนับสนุนให้ประเทศต่างๆ รักษาระดับที่เหมาะสมของการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการขนส่งข้ามพรมแดนเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเร่งด่วนและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันเพื่อต่อสู้กับโควิด-19

6. เราตระหนักว่าไวรัสไม่มีพรมแดน และไม่มีประเทศใดสามารถตอบสนองการท้าทายอันเนื่องมาจากการระบาดได้โดยลำพัง ทุกประเทศต้องเพิ่มการตื่นรู้เกี่ยวกับการเป็นชุมชนแห่งการแบ่งปันอนาคตเพื่อมนุษยชาติ การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกันในเชิงรุก ในยามที่สถานการณ์เข้าสู่ความยุ่งยากยิ่งขึ้น ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศ การประสานนโยบาย การปฏิบัติที่สอดคล้อง และการระดมทรัพยากร และพลังต่างๆ จากทั่วโลกจะช่วยให้เราสามารถเอาชนะไวรัสนี้ซึ่งเป็นศัตรูร่วมของมนุษยชาติได้

7. เรารับรู้ถึงความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญในการต่อสู้กับโควิด-19 ในประเทศจีน และอีกบางประเทศซึ่งได้ช่วยซื้อเวลาและมอบประสบการณ์ให้แก่ส่วนอื่นๆ ของประชาคมโลก เราขอชื่นชมอย่างสูงต่อประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศจีนที่ได้ใช้ท่าทีที่เปิดเผย โปร่งใสและรับผิดชอบ ในการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงที แบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการตอบสนองและการรักษาผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ทางการแพทย์และอื่นๆ เท่าที่จะทำได้อย่างดีที่สุดให้แก่ประเทศต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการอุทิศที่สำคัญให้แก่การต่อสู้กับโควิด-19 ทั่วโลก เพิ่มความหวังและความเชื่อมั่นของประเทศทั้งหลายว่าสามารถเอาชนะสงครามนี้ได้

8. เราขอแสดงความยินดีต่อแถลงการณ์ของการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศ จี 20 วาระพิเศษ เกี่ยวกับ โควิด-19 และสนับสนุนประเทศต่างๆ ที่จะเพิ่มความเข้มข้นในการแบ่งปันประสบการณ์และความร่วมมือทางการแพทย์ในการควบคุมการระบาด รวมถึงการวิจัยและพัฒนาร่วมเกี่ยวกับยารักษา วัคซีนและการทดลองต่างๆ เราขอเรียกร้องในมีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และการสนับสนุนทางเทคนิคแก่ประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่มีระบบสาธารณสุขอ่อนแอ ขอให้แสงสว่างแห่งความร่วมมือได้ขับไล่ความมืดมิดของโรคระบาดนี้

9. เราขอเรียกร้องให้มีการเสวนาแบบมืออาชีพบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ในประเด็นเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแหล่งที่มาของไวรัส เราขอคัดค้านอย่างแข็งขันในการทำให้ประเด็นสาธารณสุขเป็นเรื่องการเมือง ตลอดจนการประณามประเทศอื่นๆ ด้วยการอ้างโควิด-19 เราขอคัดค้านอย่างแข็งขันต่อการวิพากษ์วิจารณ์ และการปฏิบัติอย่างเลือกปฏิบัติต่อประเทศใดประเทศหนึ่ง ภูมิภาคหรือกลุ่มชาติพันธุ์ และขอเรียกร้องให้รัฐบาล ทุกประเทศใช้มาตรการเชิงรุกเพื่อปกป้องสุขอนามัย ความปลอดภัยและผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของชาวต่างชาติและนักศึกษาที่อยู่ในประเทศนั้นๆ

10. เรามีความเห็นว่าการระบาดของโควิด 19 ได้ทำให้เห็นอย่างชัดแจ้งถึงความต้องการของทุกประเทศ ในการทำให้การบริหารจัดการโลกที่จะต้องดำเนินต่อไป สามารถบรรลุเป้าหมายแห่งการแบ่งปันการเติบโต บนพื้นฐานของการพูดคุยและร่วมมือ และสนับสนุนบทบาทหน้าที่ของสหประชาชาติและองค์การอนามัยโลก ในการกำกับดูแลการสาธารณสุขของโลก เราขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเพิ่มการประสานงานและความร่วมมือภายใต้กรอบของจี 20 และกลไกระหว่างประเทศต่างๆ เพื่อการป้องกันและควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพในระดับนานาชาติ ในขณะที่เราก็ต้องมุ่งมั่นที่จะสร้างประชาคมโลกแห่งการแบ่งปันอนาคตเพื่อการสาธารณสุข

ในฐานะพรรคการเมืองหลักจากประเทศต่างๆ ของโลก เราจะธำรงไว้ซึ่งการติดต่อสื่อสารที่ใกล้ชิดกันภายใต้สถานการณ์อันไม่ปกตินี้ และรับประกันถึงการดำเนินการที่ดีกว่าสำหรับบทบาทที่เหมาะสมในทางการเมืองด้วยความมุ่งหมายที่จะอัดฉีดพลังทางการเมืองเพื่อต่อสู้กับโควิด-19 ทั่วโลก เราเชื่อมั่นอย่างที่สุดว่าความยุ่งยากในปัจจุบันเป็นเรื่องชั่วคราว เฉกเช่นแสงอาทิตย์ที่จะสาดส่องในที่สุดหลังจากพายุแต่ละลูก ถ้าประชาคมนานาชาติ ใช้ความพยายามร่วมกันด้วยความเชื่อมั่น มุ่งมั่น และใช้วิธีการเข้าหาเป้าหมายบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ ในที่สุดเราจะมีชัยชนะอย่างแน่แท้ในการดำเนินการกำจัดโควิด-19 ทั่วโลก เราเชื่อมั่นว่าหลังจากโรคระบาด ประชาคมที่มีการแบ่งปันอนาคตเพื่อมนุษยชาติจะอุบัติขึ้นอย่างแข็งแกร่งกว่าเดิม และมนุษยชาติจะได้สัมผัสวันพรุ่งที่สดใส