นพ.ชลน่าน ชี้ประกาศเคอร์ฟิวแบบไร้ข้อมูลสนับสนุน ส่อหยุดการระบาดโควิด-19 ไม่ได้

4 เมษายน 2563 นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การที่รัฐบาลประกาศเคอร์ฟิวห้ามประชาชนออกจากบ้านตั้งแต่เวลา 22.00 น. – 04.00  น. ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไปนั้นอาจได้ผลน้อย โดยมีเรื่องที่น่าตำหนิคือ การประกาศเคอร์ฟิวโดยขาดข้อมูลสนับสนุน เนื่องจากมาตรการนี้จะส่งผลให้เกิดการรวมตัวกันของคนหมู่มาก เพราะคนทำงานจะแย่งกันขึ้นรถสาธารณะเพื่อเดินทางให้ทันเวลา เชื้อซึ่งไปกับคนหากมีการเดินทางร่วมกันของคนจำนวนมาก ก็อาจไม่สามารถหยุดการแพร่ระบาดได้ ซึ่งเห็นได้ชัดว่ารัฐบาลก้าวตามปัญหามาตลอด หลายมาตรการจึงไม่เกิดประโยชน์  

นพ.ชลน่าน กล่าวด้วยว่า แน่นอนว่าจำนวนผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกอาจพุ่งมากกว่า 1 ล้านคน ซึ่งไม่เหนือความคาดหมาย ดังนั้นหากรัฐบาลอยากจะหยุดการแพร่ระบาด รัฐบาลต้องลดเงื่อนไขให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ สามารถเข้ารับการตรวจได้ โดยค่าตรวจต้องเป็นศูนย์ เพื่อให้สามารถคัดแยกผู้ติดเชื้อออกจากประชาชนทั่วไป ได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงแก้ปัญหาเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลนอย่างจริงจัง และเร่งดำเนินการกับกรณีที่มีการผลประโยชน์จากสถานการณ์วิกฤติในยามยากลำบาก ซึ่งเป็นเรื่องน่าละอายอย่างยิ่ง