โฆษกพรรคเพื่อไทย ย้ำข้อเสนอฝ่ายค้าน ยึดประโยชน์ประเทศชาติและประชาชน

4 เมษายน 2563 นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สั่งการให้ทหารตำรวจ เร่งติดตามตัว 152 คนไทย ที่กลับมาจากต่างประเทศ เพื่อส่งไปกักตัว 14 วันว่า ประชาชนเข้าใจและพร้อมให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ต้องยอมรับว่า หลายกรณีภาครัฐเอง ก็ไม่มีความชัดเจน ในระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ จนสร้างความสับสนขึ้นมาเสียเอง รวมถึงปัญหาการเลือกปฏิบัติ การบังคับใช้กฎหมายหลายมาตรฐาน จึงทำให้แม้ผู้ที่ตั้งใจจะปฏิบัติตามนโยบายก็เลือกปฏิบัติตามไม่ถูก หากปล่อยให้ปัญหาลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอีก อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 

สิ่งสำคัญที่รัฐบาลต้องตระหนัก คือ ประชาชนทุกคนล้วนตกอยู่ในภาวะความเสี่ยงที่สามารถติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ไม่ต่างกัน คนในรัฐบาลหรือในพรรคพลังประชารัฐ ต้องปรับทัศนคติตัวเอง ฟังทุกความเห็น บนทัศนคติว่าทุกคนล้วนมีเจตนาดี ทุกคนอยากปลอดภัย ทุกภาคส่วนอยากนำพาประเทศชาติออกจากสถานการณ์แย่ๆ แบบนี้ให้ได้โดยเร็ว ยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ ไม่มีความจำเป็นต้องออกมาตอบโต้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ขณะนี้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจะออกมาตำหนิรัฐบาลทั้งประเทศ รัฐบาลจะตอบโต้ไหวหรือ อะไรที่เป็นประโยชน์ก็ควรนำไปดำเนินการ แต่ถ้านำไปปฏิบัติด้วยความไม่เข้าใจ ดำเนินการผิดขั้นตอน ล่าช้า ดำเนินการไม่ครบถ้วน เรียงลำดับความสำคัญก่อนหลังของปัญหาผิด 

“ผู้เสนอแนะก็เพียงออกมาให้คำแนะนำ ไม่ต้องฟังคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยหรือไม่ต้องฟังความเห็นจากพรรคฝ่ายค้าน ในฐานะนักการเมืองก็ได้ แต่ควรรับฟังในฐานะผู้มีความปรารถนาดีที่มีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาและสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคซาร์สและไข้หวัดนกระบาดมาแล้วก็ได้ ข้อเสนอแนะของฝ่ายค้าน ประชาชนเห็นประโยชน์ รัฐบาลอย่าไปมีโมหาคติ เพียงแค่ใครพูด พูดบ่อยหรือไม่บ่อย แต่ต้องจับสาระให้ถูกว่า ข้อเสนอแนะเหล่านั้นมีประโยชน์หรือไม่ ถ้ามีก็นำไปปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้ได้”