โฆษกพรรคเพื่อไทย เตือน รัฐบาล ประเมินผลเคอร์ฟิว ตรงไปตรงมา ไม่ควรใช้วิธีข่มขู่ประชาชน

 5 เมษายน 2563 นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า รัฐบาลต้องประเมินการประกาศใช้เคอร์ฟิว ห้ามประชาชนออกนอกเคหสถาน ในเวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น.ว่าได้ผลอย่างไร อย่างตรงไปตรงมา และมีข้อมูลผลกระทบอย่างครบถ้วนรอบด้าน เชื่อว่า ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ พร้อมให้ความร่วมมือกับรัฐบาล ในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อยู่แล้ว แต่อยากขอให้รัฐบาลสื่อสารในลักษณะสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ไม่ใช่แถลงข่มขู่ประชาชน ในลักษณะถ้าเคอร์ฟิว 22.00 น. ถึง 04.00 น.ไม่ประสบผลสำเร็จ จะประกาศเพิ่มเป็นเคอร์ฟิว 24 ชั่วโมง สถานการณ์ในขณะนี้ทุกฝ่ายต้องร่วมแรงร่วมใจกัน ฝ่ามหาวิกฤติโควิด-19 ไปให้ได้ ในระยะเวลาที่สั้นที่สุด เพราะได้ขยายวงส่งผลกระทบกว้างออกไปเรื่อยๆ จนประชาชนทุกกลุ่มได้รับผลกระทบหนักทั่วประเทศ 

นอกเหนือจากการบังคับใช้เคอร์ฟิว รัฐบาลต้องดูแลควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ไม่ให้มีการกักตุน หรือปรับเพิ่มราคาสูงขึ้น จนเป็นการเพิ่มภาระให้ประชาชน ซึ่งไม่แน่ใจว่าอยู่ในกำกับดูแลของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือ  พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ ร่วมกับปลัดกระทรวงต่างๆ เป็นผู้ควบคุมบริหารจัดการ แต่ตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนอย่างหนัก

“ประกาศเคอร์ฟิวแล้วเอายังไงต่อ ถ้ายังควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่ได้ แล้วแก้ด้วยการเพิ่มเป็นเคอร์ฟิว 24 ชั่วโมง เป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วหรือไม่ นอกเหนือจากรัฐต้องควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ให้ได้โดยเร็วแล้ว ต้องควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ไม่ให้เป็นการเพิ่มภาระให้กับประชาชน” นายอนุสรณ์ กล่าว