ปธ.กมธ.ต่างประเทศ แนะ รัฐบาล เร่งบริหารจัดการรองรับคนไทยเดินทางกลับประเทศ

นายศราวุธ เพชรพนมพร ส.ส.อุดรธานี พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีที่มีคนไทยในต่างประเทศมีความต้องการเดินทางกลับประเทศไทยจำนวนมากในขณะนี้ว่า หากรัฐบาลมีการกำหนดให้คนไทยเดินทางกลับประเทศได้ไม่เกิน 200 คนต่อวัน อาจจะขัดรัฐธรรมนูญ และแสดงให้เห็นถึงความไม่เอาใจใส่ต่อคนไทยที่อยู่ในต่างแดน อีกทั้งทุกคนเป็นคนไทยเมื่อต้องการจะเดินทางกลับประเทศก็ควรได้กลับ ส่วนการจัดระบบดูแลที่เหมาะสมและสมควรต่อสถานการณ์นั้นเป็นหน้าที่ของรัฐ ที่จะต้องดำเนินการให้เรียบร้อย จึงขอแนะให้รัฐบาลดำเนินการอย่างเร่งด่วนในการนำคนที่ต้องการกลับบ้าน ให้เดินทางกลับโดยสะดวกและรวดเร็ว โดย

1. ให้สถานทูตและสถานกงสุลแต่ละประเทศ สำรวจจำนวนคนไทย ที่ต้องการกลับมายังประเทศไทยว่ามีจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่ ,

2. รัฐบาลเตรียมสถานที่กักกันด้วยการประสานกับโรงแรมต่างๆ ที่แสดงเจตจำนงที่จะใช้เป็นสถานที่กักตัวและเป็น Hospitel ทราบว่ามีจำนวนหลายร้อยโรงแรม คิดเป็นจำนวนหลายหมื่นห้องทั่วประเทศ โดยให้พักห้องละ 1 คน และกำหนดเวลาต้องอยู่คนละ 14 วัน ,

3. กระทรวงสาธารณสุขเข้าตรวจสอบโรงแรมว่าเข้าตามเกณฑ์ที่กำหนดเป็นสถานที่กักกันหรือไม่ พร้อมทั้งสนับสนุนบุคลากร อุปกรณ์ และปัจจัย 4 ที่ต้องใช้ในการเก็บตัว 15 วัน ,

4. เมื่อจัดหาสถานที่พร้อม ก็จัดสรรแบ่งโควต้า ให้สถานทูตแต่ละประเทศต้นทางได้ทราบจำนวนที่จะกลับได้ พร้อมกับกำหนดวันที่ ,

5. สถานทูตแต่ละประเทศ แจ้งข้อมูลและจัดลำดับรายชื่อคนที่จะเดินทางกลับได้ด้วยตัวเอง ทยอยกันมาตามวันที่กำหนดไว้ ,

6. คนไทยที่แจ้งความประสงค์อยากกลับประเทศ เมื่อได้ทราบวันกลับจากสถานทูตและยืนยันการกลับของตัวเองแล้ว ต้องไปตรวจร่างกาย และมีใบรับรองแพทย์ภายใน 3 วันก่อนการเดินทาง ,

7. เมื่อกลับถึงสนามบินในประเทศไทยแล้ว รัฐบาลก็ส่งเจ้าหน้าที่ ไปตอบคำถามข้อสงสัย พร้อมทั้งจัดรถขนส่งที่จัดระบบรองรับกลุ่มเสี่ยง ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้แล้วพาไปส่งยังสถานที่ที่เตรียมไว้ และ

8. เมื่อรัฐบาลได้สถานที่เพิ่มเติม ก็ทยอยดำเนินการตามขั้นตอนนี้ต่อไป