น.อ.อนุดิษฐ์ ห่วงผู้ได้รับผลกระทบไม่ได้รับการเยียวยาอย่างทั่วถึงและทันเวลา เรียกร้องรัฐพิจารณาช่วยเหลือให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม

10 เมษายน 2563 น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการเยียวยาประชาชนที่ขาดรายได้จากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาลว่า ส.ส.พรรคเพื่อไทยได้รับการร้องเรียนในเรื่องการเยียวยาของรัฐบาลอย่างมาก โดยเฉพาะหลังจากมีการโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนไปบางส่วน แต่กลับพบว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับเงิน จึงเกิดความกังวลและหวั่นวิตกว่าจะไม่ได้รับการช่วยเหลือ ทั้งๆ ที่เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐบาลโดยตรง และจากการประมวลข้อมูลการร้องเรียนพบว่า ผู้เดือดร้อนไม่ทราบว่ารัฐบาลได้ใช้หลักเกณฑ์อย่างไรในการคัดกรอง เพราะผู้ที่ได้รับเงินชดเชย 5,000 บาทเป็นกลุ่มแรกนั้นกระจายไปหลายกลุ่มอาชีพ แต่กลุ่มที่ไม่มีรายได้เลย เพราะต้องหยุดประกอบอาชีพจากมาตรการของรัฐ ส่วนใหญ่กลับยังไม่ได้รับการชดเชยทั้งที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง จึงอยากให้รัฐบาลประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือให้ชัดเจนกว่านี้

จากการลงพื้นที่รับฟังปัญหาชาวบ้านทุกวัน จึงเป็นห่วงว่ามาตรการของรัฐยังช่วยผู้เดือดร้อนได้ไม่ทั่วถึงและไม่ทันเวลา อาทิ ร้านตัดผมหรือร้านเสริมสวยซึ่งปิดตัวตามคำสั่งของรัฐจะพบว่า ผู้ประกอบการและลูกจ้างจะมีรายได้ “ศูนย์บาท” ในทันที หากรัฐบาลไม่รีบชดเชยรายได้ คนเหล่านี้จะดำรงชีวิตต่อไปได้อย่างไร และเหตุการณ์แบบนี้กำลังเกิดขึ้นทั่วประเทศและเกิดขึ้นกับอีกหลากหลายอาชีพ ดังนั้นจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลต้องรีบดำเนินการให้ทันเวลาก่อนที่ประชาชนจะเดือดร้อนมากกว่านี้

นอกจากนี้ยังมีข้อเรียกร้องจากประชาชนที่รัฐบาลควรรับไปพิจารณาและกำหนดมาตรการช่วยเหลืออีกมาก โดยเฉพาะเรื่องที่มีผู้ไม่ได้รับเงินชดเชยในรอบแรก ทั้งๆ ที่มีคุณสมบัติครบทุกอย่างจะสามารถขออุทธรณ์สิทธิ์เพื่อให้รัฐบาลพิจารณาใหม่ได้อย่างไรและการร้องขอให้รัฐบาลเปิดวงเงินกู้ส่วนบุคคลปลอดดอกเบี้ยให้กับผู้ได้รับผลกระทบเนื่องจากถูกลดรายได้ เพื่อให้สามารถกู้เงินมาดำรงชีวิตจนกว่าจะพ้นวิกฤติด้วย