โฆษกพรรคเพื่อไทย ชี้ รัฐ ออกแบบระบบลงทะเบียนเยียวยาสับสน ส่อทำคนเดือดร้อนตัวจริงพลาดการช่วยเหลือ

12 เมษายน 2563 นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงมาตรการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ที่เดือดร้อนจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งอาจไม่ทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่มว่า การช่วยเหลือเยียวยาของรัฐบาลออกมาล่าช้า ไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงที มาตรการที่ออกมามีลักษณะเยียวยาประชาชนแบบการตลาดนำการเมือง พยายามสื่อสารให้เห็นว่ามีคนจำนวนมากต้องการเข้าถึงการช่วยเหลือจากรัฐบาล ทุกอย่างต้องเริ่มต้นที่การลงทะเบียน กรอกข้อมูล จนไม่รู้ว่า ระหว่างเทคนิคการกรอกข้อมูลให้  AI อนุมัติ กับความเดือดร้อนจริงของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ อันไหนจะเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้ได้รับการอนุมัติเงินเยียวยา 5,000 บาทมากกว่ากัน ขนาดเน็ตฟรี ยังต้องกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ทั้งที่ทุกค่ายโทรศัพท์มือถือก็มีข้อมูลครบทั้ง ชื่อ บัตรประชาชน เบอร์โทร แต่ก็ยังต้องลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์ จนประชาชนวิตกกังวลว่ารัฐบาลจะเอาข้อมูลของประชาชนไปทำอะไร และจะออกแบบการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนให้ซับซ้อนและทำให้คนจำนวนมากๆ ไปลงทะเบียนให้ระบบล่มทำไม

“ก่อนหน้านี้ได้มีการสั่งยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านในการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของรัฐ แต่พอจะเยียวยา แทบทุกอย่างต้องใช้ระบบการลงทะเบียน การสุ่มคัดเลือก จนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเข้าไม่ถึงมาตรการเยียวยา ทั้งจากการขาดเครื่องมือ ขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดเทคนิคการกรอกข้อมูลให้ได้รับการอนุมัติ ซึ่งรัฐบาลไม่ควรทิ้งใครไว้ข้างหลัง การเยียวยาต้องครอบคลุม ทั่วถึง ไม่สร้างเงื่อนไขเพิ่มเติมไม่รู้จบ ไม่เลือกเยียวยากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการเฉพาะ เพราะประชาชนล้วนได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า ก่อนหน้านี้โฆษณาว่าเป็นไทยแลนด์ 4.0 พอโควิด-19 มา เหลือแค่ไทยแลนด์ 0.4 ถ้าใช้ AI นำ แล้วละทิ้งความเข้าใจ ประชาชนจะเสียโอกาส เข้าไม่ถึงการเยียวยา จนถูกทิ้งไว้ข้างหลัง”