เลขาธิการพรรคเพื่อไทย แนะ รัฐเตรียมพร้อมระบบรองรับผู้เดือดร้อน “อุทธรณ์สิทธิ” รับการเยียวยา

17 เมษายน 2563 น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนผู้เดือดร้อนสามารถอุทธรณ์สิทธิเงินเยียวยา 5,000 บาทได้ในวันที่ 20 เมษายนนี้ว่า จากการลงพื้นที่ของ ส.ส.พรรคเพื่อไทย พบว่ายังมีผู้เดือดร้อนจำนวนมากยังไม่ได้รับเงินเยียวยา และเฝ้าคอยการขอทบทวนสิทธิในครั้งนี้ ดังนั้นเมื่อกระทรวงการคลังเปิดให้ดำเนินการ หวังว่าผู้รับผิดชอบจะได้เตรียมระบบต่างๆ ไว้อย่างรอบคอบรัดกุม ให้ผู้เดือดร้อนสามารถอุทธรณ์สิทธิได้อย่างรวดเร็วและราบรื่น เพราะใช้เวลาเตรียมการมานานพอสมควร โดยเรื่องนี้พรรคเพื่อไทยได้แจ้งให้ศูนย์ประสานงานของพรรคทั่วประเทศคอยสนับสนุนช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ผู้เดือดร้อนที่พบข้อขัดข้องหรือไม่สามารถดำเนินการด้วยตัวเองได้ เพื่อลดปัญหาอุปสรรคลงไปให้เหลือน้อยที่สุด 

เงินเยียวยา 5,000 บาท ถือเป็นเงินก้อนสำคัญในการต่ออายุผู้เดือดร้อนในช่วงขาดรายได้ เพราะทุกคนต่างมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น หากผู้ยื่นอุทธรณ์สามารถแสดงหลักฐานต่างๆ เพื่อยืนยันได้ว่ามีสิทธิจริง ก็จะได้รับเงินเยียวยาทันที ดังนั้นจึงขอให้ผู้มีสิทธิทุกคนเตรียมข้อมูลเบื้องต้นให้พร้อม และขอเรียกร้องรัฐบาลได้ประชาสัมพันธ์วิธีการขั้นตอนและหลักฐานในการทบทวนสิทธิให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้เดือดร้อนทำความเข้าใจและเตรียมการล่วงหน้า เมื่อรัฐเปิดดำเนินการจะได้ลื่นไหลได้อย่างรวดเร็ว ทราบว่ารัฐบาลแนะนำให้ผู้เดือดร้อนทำการอุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์จะถูกต้อง และรวดเร็วที่สุด โดยให้ดำเนินการผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ซึ่งจะมีการเพิ่มปุ่ม “อุทธรณ์” เพื่อให้ผู้ที่ต้องการยื่นอุทธรณ์เข้าไปกรอกข้อมูลโดยรัฐยืนยันว่า ไม่มีความซับซ้อน หรือยุ่งยาก เพราะข้อมูลส่วนใหญ่มีการลงทะเบียนเอาไว้แล้ว ดังนั้นจึงขอให้ทุกฝ่ายเตรียมพร้อม และเมื่อเพิ่มปุ่มอุทธรณ์เมื่อใด ขอให้รัฐประชาสัมพันธ์วิธีการกรอกข้อมูลที่ถูกต้องให้ประชาชนทราบด้วย