พรรคร่วมฝ่ายค้าน ส่งหนังสือเรียกร้อง นายกฯ-ส.ส.-ส.ว. ร่วมมือเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ ถกหาทางออกวิกฤติประเทศ

23 เมษายน 2563 แกนนำพรรคร่วมฝ่ายค้านทั้ง 6 พรรค นำโดย พรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล พรรคเสรีรวมไทย พรรคประชาชาติ พรรคเพื่อชาติ และพรรคพลังปวงชนไทย ประชุมร่วมกันเพื่อหารือถึงสถานการณ์การแก้ไขปัญหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาล โดยนายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร แถลงผลการประชุมว่า การแก้ไขวิกฤติประเทศครั้งนี้เป็นเรื่องสำคัญ และมีความจำเป็นที่จะต้องดึงทุกฝ่ายเข้ามาร่วมมือกันแก้ไข ทั้งรัฐบาล ฝ่ายค้าน ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน ซึ่งเป็นหัวใจและหลักการสำคัญ ที่ประชุมเห็นร่วมกันว่าจะทำจดหมายในนามหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านทุกพรรคยื่นถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ดำเนินการร่วมกันเปิดการประชุมสภาสมัยวิสามัญเพื่อร่วมกันหาทางออกให้ประเทศ เพื่อให้เสียงของประชาชนได้รับการสะท้อน ซึ่งจะช่วยให้การแก้ไขปัญหาถูกทิศทางและเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายมากที่สุด รวมทั้งทำจดหมายถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานวุฒิสภา เพื่อให้ ส.ส. และ ส.ว.ร่วมกันลงชื่อขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ เพราะวันนี้สภาต้องทำหน้าที่ในฐานะเป็นตัวกลางในการหาหนทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกับทุกฝ่าย

นายภูมิธรรม กล่าวว่า เรายืนยันหลักการที่ว่าการแก้ไขปัญหาต่างๆ ต้องคำนึงถึงความทั่วถึง ถ้วนหน้า ความรวดเร็ว ความมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและใช้จ่ายทรัพยากรทั้งหมดอย่างมียุทธศาสตร์ เพราะสิ่งต่างๆ ที่ดำเนินการนี้เป็นการใช้เงินในอนาคตมาสู้กับวิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้น จึงจำเป็นต้องใช้เงินทุกบาททุกสตางค์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมีข้อเสนอหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2563 และ ปี 2564 ให้เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับวิกฤติที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้เงินกู้ทั้งหมดที่จะถูกนำมาใช้ซึ่งเป็นเงินในอนาคตของประชาชน จำเป็นต้องถูกนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและมียุทธศาสตร์ที่สุด รวมทั้งต้องทำให้ทุกฝ่ายสบายใจไม่ใช่เงินเหล่านี้ถูกนำไปใช้โดยไม่มีการตรวจสอบ ซึ่งทุกอย่างจะต้องเกิดประโยชน์ และนำไปสู่การสร้างช่องทางในอนาคตของประชาชนโดยรวมทั้งหมด นอกจากนี้ที่ประชุมยังไม่เห็นด้วยที่จะมีการต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต่อไปหลังครบกำหนดแล้ว เนื่องจากมาตราการทางสาธารณสุขดำเนินการได้ดีพอสมควร ดังนั้นจึงควรใช้กฎหมายสาธารณสุขและมาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันโรคระบาดต่างๆ เพื่อทำให้ชีวิตประชาชนเข้าสู่ภาวะปกติ

ขณะที่ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พรรคร่วมฝ่ายค้านต้องขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล และ ส.ว. ในการขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 123 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านทั้งหมดจะลงนามในหนังสือส่งไปถึงนายกรัฐมนตรี ดังนั้นจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่านายกรัฐมนตรีจะเห็นความสำคัญถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และเปิดโอกาสให้ตัวแทนของประชาชนได้สะท้อนปัญหาต่างๆ ตลอดจนเสนอข้อคิดเห็นทั้งหลายด้วย