ส.ส.เพื่อไทย เผย เกษตรกรเดือดร้อนหนัก รัฐค้างจ่ายค่าเยียวยาภัยแล้ง-น้ำท่วม ซ้ำเติมด้วย โควิด-19 เรียกร้องรัฐบาลเร่งช่วยเหลือก่อนปัญหาบานปลาย

26 เมษายน 2563 น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ส.ส.พรรคเพื่อไทย จากทุกภาคได้สะท้อนปัญหาเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากปัญหาต่างๆรอบด้าน เพราะการบริหารงานของรัฐบาลในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมาไม่สามารถแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรราคาตกต่ำได้ ทำให้หนี้สินเกษตรกรเพิ่มพูนเป็นลำดับเหมือนดินพอกหางหมู ส่งผลให้คุณภาพชีวิตตกต่ำอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน นอกจากนี้ เกษตรกรยังประสบกับปัญหาภัยแล้งสลับกับน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี ซึ่งการเยียวยาผู้ประสบภัยปีล่าสุด พบว่า รัฐบาลยังค้างจ่ายค่าเยียวยาภัยแล้งและน้ำท่วมกับเกษตรกรเป็นจำนวนมาก  เมื่อมาประสบปัญหาวิกฤติไวรัสโควิด-19 จึงซ้ำเติมปัญหาเดิมที่ค้างคาอยู่ ส่งผลให้เกษตรกรเดือดร้อนเป็นทวีคูณ

“ส.ส.พรรคเพื่อไทยขอเรียกร้องให้รัฐบาลจัดลำดับความสำคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเร่งด่วนและรอบด้าน ดังนี้ 1. รัฐบาลต้องสนับสนุนปัจจัยการผลิตของเกษตรกร เช่น ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ย ค่าไถพรวน ฯลฯ เพราะปัจจุบันเกษตรกรมีหนี้สินท่วมตัวจนขาดกำลังในการซื้อปัจจัยการผลิตดังกล่าว 2. รัฐต้องจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วม น้ำแล้ง ที่ค้างเกษตรกรอยู่ให้ครบถ้วน และ 3. สนับสนุนเงินดำรงชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรครัวเรือนละ 35,000 บาท โดยด่วน ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลจะให้ความสำคัญกับเกษตรกรอย่างเท่าเทียมกับธุรกิจอื่นๆ และเร่งช่วยเหลือทุกครอบครัวให้ทันเวลา ก่อนถึงฤดูกาลเพาะปลูก ไม่เช่นนั้นปัญหาจะลุกลามบานปลาย แก้ไขยาก และเกิดผลร้ายกับเกษตรกรและครอบครัวมากขึ้นกว่านี้แน่นอน”