เลขาธิการพรรคเพื่อไทย แนะรัฐบาล ฟังความเห็นประชาชน-สภาฯ ก่อนตัดสินใจ CPTPP

27 เมษายน 2563 น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อ กล่าวถึงกระแสข่าวการเสนอให้รัฐบาลพิจารณาการไปเจรจาเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) ว่าที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยมีความกังวลในเรื่องนี้ จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลไตร่ตรองให้รอบคอบ รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ให้กว้างขวางกว่านี้ ก่อนตัดสินใจไปเจรจา เนื่องจากในขณะนี้ภูมิทัศน์ด้านการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว จากการระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 และการระบาดยังไม่ยุติลง 

“รัฐบาลควรพิจารณาสภาพการณ์ด้านเศรษฐกิจของโลกหลังการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ถ่องแท้เสียก่อน และเปิดรับฟังความเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากข้อตกลงด้านธุรกิจบริการ ยา และการเกษตร ว่ามีความคิดเห็นอย่างไร และควรใช้เวทีสภาผู้แทนราษฎรในการรับฟังผู้แทนของประชาชนที่จะสะท้อนข้อห่วงใย ความกังวล เพื่อประกอบการพิจารณาว่าสมควรจะไปเจรจาหรือไม่”