ประธานวิปฝ่ายค้าน ติง รัฐบาลฉวยโอกาสอ้างโควิด-19 หนีเปิดสภา หลบเลี่ยงการตรวจสอบ

28 เมษายน 2563 นายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวถึงกรณีวิปรัฐบาลมีมติไม่ให้เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ ว่า คาดไม่ผิดมาแต่ต้นว่ารัฐบาลจะต้องหนีสภา เพราะสมัยประชุมปกติ นายกรัฐมนตรีก็หนีการประชุมตลอด ส.ส.รัฐบาลเองก็เช่นกัน ชิงปิดประชุมบ้าง หนีประชุมบ้าง กดบัตรแทนกันบ้าง แต่คราวนี้เสียดายโอกาสของประชาชนที่จะได้สะท้อนความทุกข์ยาก เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา ตลอดทั้งตรวจสอบการทำงานในวาระพิเศษนี้ 

ทุกคนควรตระหนักว่าขณะนี้เราอยู่ในสถานการณ์พิเศษ ปัญหาที่คุกคามเราใหญ่โต รุนแรง เกินกว่าที่คนใดคนหนึ่ง ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะรับมือได้ ต้องระดมความคิด ระดมกำลังกัน สภาก็ต้องเป็นหลักเป็นที่พึ่งให้ประชาชน ปรับตัวให้ทันต่อปัญหาจัดการให้ทันเวลา จะนอนรอวันเปิดสภาปกติคงสายเกินไป เช่น การเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จนป่านนี้เวลาล่วงเลยมาจะ 1 เดือนแล้ว เงินยังถึงมือประชาชนไม่ถึงครึ่ง ผู้คนก็เดือดร้อนหนักขึ้นทุกวัน ถือว่ารัฐบาลล้มเหลว สอบตก เงินที่จะนำมาใช้ก็ติดขัด ไม่พอ ไม่ทัน ทำไมไม่รีบนำ พ.ร.บ.ถ่ายโอนงบประมาณเข้าสภา จะรอไปทำไมอีกเดือนกว่า เพราะคนไม่มีจะกินแล้ว 

ประการสำคัญรัฐบาลจะกู้เงินครั้งมโหฬารมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ เป็นการกู้แบบเร่งด่วน ไม่มีแผนงาน แถมตั้งระบบบริหารแบบพิเศษที่ไม่เคยมีในประวัติศาสตร์คือใช้คณะบุคคลเฉพาะกิจที่ตั้งขึ้นเองมาบริหาร เป็นการเปิดช่องให้มีการทุจริตโดยง่าย และยังมีประเด็นล่อแหลมต่อฐานะการเงินประเทศ ซึ่งเราเคยมีบทเรียนมาแล้วในอดีต รัฐบาลควรนำมาให้สภาในฐานะตัวแทนประชาชนมีส่วนร่วมวิพากษ์วิจารณ์ เสนอแนะ และตรวจสอบ การที่จะต้องรอให้สภาเปิดปกติแล้วตรวจสอบก็เมื่อผ่านไปแล้ว 1 เดือนเศษอย่างนั้น กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้ หรือปล่อยให้อ้อยเข้าปากช้างไปแล้วก็เอาคืนยาก ส่วนข้ออ้างของวิปรัฐบาลที่ว่าการประชุมสภาจะเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคโควิด-19 นั้น ถือเป็นการฉวยโอกาสเอาโควิด-19 เป็นข้ออ้างเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบจากฝ่ายค้านและประชาชน เพราะเราตระหนักเรื่องนี้ดีและเห็นมาตรการป้องกันที่สามารถทำได้