“นิยม” ชี้ รัฐ เยียวยาเกษตรกรยังล่าช้า ไม่รวดเร็วเหมือนช่วยภาคเอกชน แนะพิจารณาความจำเป็นของชาวบ้าน-เร่งเยียวยาให้เหมาะสม

2 พฤษภาคม 2563 นายนิยม ช่างพินิจ ส.ส.พิษณุโลก พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การบริหารจัดการการเยียวยาภาคเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาลยังล่าช้าและมีการตั้งเงื่อนไขมากมาย จนดูเหมือนไม่มีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือเกษตรกรอย่างจริงจังและไม่เต็มที่ โดยเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนเยียวยาเกษตรหลายรอบ ทั้งๆที่หน่วยงานรัฐมีข้อมูลเกษตรกรอยู่แล้ว ที่ผ่านมาเกษตรกรประสบปัญหาทั้งภัยแล้ง น้ำท่วมในพื้นที่ทำการเกษตร แต่รัฐบาลกลับจ่ายชดเชยให้กับเกษตรกร โดยใช้เวลานานกว่า 6 เดือน ล่าช้าจนเกษตรกรต้องกู้หนี้เพื่อมาลงทุนประกอบอาชีพ ซึ่งแตกต่างอย่างมากกับการที่รัฐบาลช่วยเหลือภาคเอกชนซึ่งมีการดำเนินการอย่างรวดเร็วและได้กู้เงินเพื่อมาเยียวยาภาคเอกชนขนาดใหญ่ จนถูกมองว่าเกษตรกรเป็นพลเมืองชั้นสอง 

อีกทั้งมาตรการการเยียวยาภาคเกษตรของรัฐในครั้งนี้เพียงครอบครัวละ 15,000 บาท โดยแบ่งจ่าย 3 เดือนเดือนละ  5,000 บาท สุดท้ายเป็นเบี้ยหัวแตก เพราะการเยียวยาเช่นนี้เกษตรกรไม่สามารถที่จะต่อยอดได้ รัฐควรเยียวยาโดยพิจารณาความจำเป็นของเกษตรกรและเยียวยาเป็นเงินก้อน โดยจะต้องไม่มั่วข้อมูลในการพิจารณาเยียวยาประชาชน