จักรพล แนะ รัฐ พัฒนาธุรกิจเกษตรเป็นเครื่องยนต์หลักฟื้นฟูประเทศหลังวิกฤติโควิด-19 เตือน แบงก์ชาติ ระวังอย่าเอื้อประโยชน์เฉพาะกลุ่มทุนใหญ่

4 พฤษภาคม 2563 นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า สถานการณ์ทางเศรษฐกิจหลังเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มาจนถึงขณะนี้หลายธุรกิจประสบปัญหา บางส่วนไม่มีเงินทุนต้องปิดกิจการ หรือลดคนงานลง รัฐต้องเร่งคลอดมาตรการในการกระตุ้นกำลังซื้อและปล่อยสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการให้สามารถฟื้นฟูเดินเครื่องจักรโดยเร็วและทั่วถึง กรณีที่รัฐมอบให้ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือแบงก์ชาติ ทำหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ต้องมีความเป็นธรรมในการเข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการทุกรายอย่างเท่าเทียม ไม่ช่วยเฉพาะรายใหญ่ หรือกลุ่มธุรกิจที่มีความใกล้ชิดกับรัฐบาล

นอกจากนี้ยังควรมองไปที่ธุรกิจการเกษตรที่จะต่อยอดเพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกหลังจากนี้  เนื่องจากสินค้าเกษตรจะเป็นเครื่องยนต์หลักในการสร้างรายได้เข้าประเทศ จึงอยากส่งสัญญาณไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ไม่ควรเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง และรัฐบาลต้องนึกถึงผู้ประกอบการในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม เพราะทุกองค์กรได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน ควรจะช่วยให้ทุกฝ่ายมีโอกาสเข้าถึงนโยบายรัฐ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้ โดยรัฐต้องมีแผนงานและข้อมูลที่ชัดเจน ในการช่วยเหลือ อย่าคิดเองทำเอง และควรเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการมีส่วนในการพัฒนาประเทศไปพร้อมกันด้วย