โฆษกพรรคเพื่อไทย ย้ำฝ่ายค้านไม่ปล่อยให้ รัฐบาล ตีเช็คเปล่า เผยเตรียมข้อมูลตรวจสอบ พ.ร.ก.กู้เงิน 1.9 ล้านล้านบาทอย่างใกล้ชิด

10 พฤษภาคม 2563 นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึง พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ วงเงินกว่า 1.9 ล้านล้านบาท ว่า แม้พรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้าน รวบรวมเสียง ส.ส. ได้ไม่ครบ 1 ใน 3 ของสมาชิกรัฐสภา ไม่สามารถเสนอให้มีการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญเพื่อหาทางออกเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนได้ แต่ขณะนี้ได้เตรียมข้อมูลอภิปราย พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ และ พ.ร.บ.โอนงบฯ เมื่อเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ พรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านจะร่วมกันตรวจสอบ พ.ร.ก.กู้เงิน 1.9 ล้านล้านบาทอย่างใกล้ชิด เพื่อจะต้องนำไปใช้แก้ไขปัญหาให้กับประเทศชาติและประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โปร่งใส และตรวจสอบได้ ไม่ให้มีการตีเช็คเปล่าให้รัฐบาล เพราะการเยียวยาที่ผ่านมาล้มเหลว ล่าช้า ไม่ครอบคลุม ขาดประสิทธิภาพ มีประชาชนตกหล่นเข้าไม่ถึงการเยียวยาจำนวนมาก ปัญหานี้ส่งผลกระทบไปยังประชาชนทุกกลุ่ม เช่น เกษตรกรที่ได้รับการเยียวยาล่าช้าอยู่แล้ว การขึ้นทะเบียนเกษตรกรเป็นการสร้างเงื่อนไขทำให้เกิดความยุ่งยาก ทั้งๆ ที่เกษตรกรทุกครัวเรือนควรจะต้องได้รับการเยียวยาถ้วนหน้า ทั่วถึง ในเวลาที่รวดเร็ว

อีกทั้งรัฐบาลไม่ควรฉวยเอาจำนวนผู้ติดเชื้อที่ลดลง ที่เกิดจากความร่วมมือของประชาชน บุคลากรทางการแพทย์ และพื้นฐานที่ดีของระบบสาธารณสุขประเทศ มากลบความไร้ประสิทธิภาพการเยียวยาและความล้มเหลวทางเศรษฐกิจ อันเกิดจากมาตรการที่ผิดพลาดของรัฐบาล.