ชาวนามากกว่า 15 ล้านคน หรือ 23% ของประชากรไทยทั้งประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้น เทียบเท่าค่าแรงขั้นต่ำ

Categories: Get the facts