โครงการรับจำนำข้าวทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนมากขึ้นรัฐได้ภาษีมูลค่าเพิ่มจากชาวนาใช้จ่ายมีการลงทุนต่อเนื่อง

Categories: Get the facts