การประเมินความคุ้มค่าโครงการสาธารณะตามกม.หน่วยงานที่มีหน้าที่คือ สศช.และสงป. ซึ่งมีความเห็นสนับสนุนมาตลอด

Categories: Get the facts