ดัชนีคอร์รัปชั่นไทยร่วง ประเทศไทย ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 101 จาก 176 ประเทศทั่วโลก

Categories: Get the facts